Menu
image
image

paper weight

By: Wayam Magazine
4.3 image
00:00:00 --:--:--

पेपरवेट  (कल्पक)

 -स्वरूपा वक्नाली

सुट्टीत जिथे ट्रिपला जाशील, तिथे कुठे नदीच्या काठी सपाट-गोल आकाराचा एखादा दगड मिळाला, तर नक्की घेऊन ये! स्वरुपा वक्नाली आपल्याला त्याचा पेपरवेट कसा बनवायचा ते सांगतायत! ते ही अगदी कमी साहित्यात!चल तर मग, बनवू या हे पेपरवेट? 

Play Next Story
image
Meenu
Category: All
image
kalpak
Category: All
image
Joke
Category: All
image
Shabdranjan
Category: All
image
Bottle Tenis
Category: All
image
Kaalu
Category: All
image
manglavar swari
Category: All
image
parcel
Category: All
image
perfect gift
Category: All
image
towel dance
Category: All
image
papad chat
Category: All
image
kajvyacha kandil
Category: All
image
paus kavita
Category: All
image
vinod
Category: All
image
rutu kavita
Category: All
image
shevatcha pan
Category: All
image
vinod002
Category: All
image
vinod003
Category: All
image
vinod004
Category: All
My Cart
Empty Cart

Loading...