Menu
image
image

papad chat

By: Wayam Magazine
4.3 image
00:00:00 --:--:--

 पापड-चाट  (कल्पक)

  -शुभदा गोडबोले  

हाय, चटपटीत खायला आपल्याला नेहमीच आवडतं. पण सोबत पौष्टिक खाणंही तेवढंच आवश्यक असतं ना? आज मी तुला एक चटपटीत पण पौष्टिक पदार्थ कसा करायचा ते सांगणार आहे. या पदार्थाचं नाव आहे -

पापड-चाट!

Play Next Story
image
Meenu
Category: All
image
kalpak
Category: All
image
Joke
Category: All
image
Shabdranjan
Category: All
image
Bottle Tenis
Category: All
image
Kaalu
Category: All
image
manglavar swari
Category: All
image
parcel
Category: All
image
perfect gift
Category: All
image
towel dance
Category: All
image
paper weight
Category: All
image
kajvyacha kandil
Category: All
image
paus kavita
Category: All
image
vinod
Category: All
image
rutu kavita
Category: All
image
shevatcha pan
Category: All
image
vinod002
Category: All
image
vinod003
Category: All
image
vinod004
Category: All
My Cart
Empty Cart

Loading...