Menu
image
image

Joke

By: Wayam Magazine
4.3 image
00:00:00 --:--:--

(एकाच प्रौढ पुरुष व एका कुमारवयीन मुलाचा आवाज)

(शाळेची घंटा)

शिक्षक : मुलांनो,सांगा बरे…. दहा आंब्यांपैकी सात आंबे नासले तर किती आंबे शिल्लक राहतील?

( गोंगाट-गडबड)

बंड्या : दहा.

शिक्षक : ते कसे ?

बंड्या : नासलेले आंबेसुद्धा आंबेच राहतील. त्यांचा काय फणस होणार का?(हशा/ विचित्र ट्यून)


Play Next Story
image
Meenu
Category: All
image
kalpak
Category: All
image
Shabdranjan
Category: All
image
Bottle Tenis
Category: All
image
Kaalu
Category: All
image
manglavar swari
Category: All
image
parcel
Category: All
image
perfect gift
Category: All
image
towel dance
Category: All
image
papad chat
Category: All
image
paper weight
Category: All
image
kajvyacha kandil
Category: All
image
paus kavita
Category: All
image
vinod
Category: All
image
rutu kavita
Category: All
image
shevatcha pan
Category: All
image
vinod002
Category: All
image
vinod003
Category: All
image
vinod004
Category: All
My Cart
Empty Cart

Loading...