Menu
image
image

Kavita kajvyancha kandil

By: Wayam Magazine
4.3 image
00:00:00 --:--:--
मिनू- जशी चालीत गाता येणारी कविता असते ना?तशीच एखादी चमकदार कल्पना गुंफलेली कविताही असते.प्रशांत पोळ यांची काजव्यांचा कंदील अशीच एक कविता! ऐकू या?
(एक निवेदक)

चार कुडाच्या भिंती 
कवाडे करकर करती (झापांचा आवाज)
चिमूचे घर 
दूर माळावरती. 
(वा-याचा आवाज)

हस्तकलेत चिमूने 
तयार केला कंदील 
रोषणाईशिवाय त्याला 
सौंदर्य कसं येईल?

अचानक झाला विद्युतबिघाड 
काळाकुट्ट अंधार सभोवार
(रातकीड्यांचा आवाज)
झाडीतील काजवे आले घरात 
पटकन् शिरले कंदिलात. (आनंदी ट्यून)

चिमुकला कंदील 
हळुवार उजळला 
चिमूचा चेहरा 
खुदकन् हसला 
माळरानावर एकच 
काजव्यांचा कंदील 
अशी गंमत सारी 
चिमूच सांगील!

Play Next Story
image
Meenu
Category: All
image
kalpak
Category: All
image
Joke
Category: All
image
Shabdranjan
Category: All
image
Bottle Tenis
Category: All
image
Kaalu
Category: All
image
manglavar swari
Category: All
image
parcel
Category: All
image
perfect gift
Category: All
image
towel dance
Category: All
image
papad chat
Category: All
image
paper weight
Category: All
image
kajvyacha kandil
Category: All
image
paus kavita
Category: All
image
vinod
Category: All
image
rutu kavita
Category: All
image
shevatcha pan
Category: All
image
vinod002
Category: All
image
vinod003
Category: All
image
vinod004
Category: All
My Cart
Empty Cart

Loading...