Menu

खिडकीतला निसर्ग फोटो स्पर्धा!

image 07
Jun

  • खिडकीतला निसर्ग फोटो स्पर्धा!

    तुमच्या घरातून, वस्तीतून, आवारातून, गच्चीतून निसर्गातली जी जी गंमत दिसते तिचे फोटो काढा. त्यातला फक्त एक फोटो आम्हांला पाठवा. त्या फोटोखाली त्याचं वर्णन करणारी २ ते ४ वाक्यं लिहा. मात्र, एक अट आहे; या फोटोतून कळलं पाहिजे की, तो तुम्ही तुमच्या घरातून किंवा आवारातून काढलाय. एरवी आपण बाहेर फिरायला गेलो की, निसर्गाचे फोटो काढतो, तसे फोटो अपेक्षित नाहीत. आपल्याला दाखवायचाय घरातून दिसणारा निसर्ग! आपल्या ‘वयम्’ जून २०२१ महिन्याच्या अंकाचं कव्हर किंवा अंकातले काही फोटो नीट बघा, म्हणजे तुम्हांला आयडिया मिळेल. उत्तम फोटो पाठवणाऱ्यांना अंकातून प्रसिद्धी आणि आकर्षक प्रशस्तिपत्रक.