Menu

बहुरंगी बहर स्पर्धा २०२३च्या अंतिम फेरीचा निकाल-

image 23
Oct

बहुरंगी बहरची अंतिम फेरी १८ नोव्हेंबरला पार पडली. या अंतिम फेरीमधून पाच विजेते आणि पाच उपविजेते निवडण्यात आले त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे-

पाच विजेते 

१. आदिनाथ अभिजीत तारकुंडे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय गुरुकुल निगडी, पुणे.

२. सनत सचिन देशपांडे, इयत्ता- आठवी, एरंडवणे माध्यमिक विद्यालय, एरंडवणे, पुणे.

३. कनक अनिल चव्हाण, इयत्ता- सातवी, आनंद निकेतन, नाशिक.

४. लक्ष चेतन लिमये, इयत्ता- नववी, आय. इ. एस. चंद्रकांत पाटकर विद्यालय, डोंबिवली (पूर्व), ठाणे.

५. समृद्धी धनंजय देशमुख, इयत्ता- नववी, आनंद निकेतन, नाशिक.

पाच उपविजेते

१. प्रतिक्षा संपत जोंधळे, इयत्ता- नववी, ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मांची हिल, संगमनेर, अहमदनगर.

२. ओजस लक्ष्मीकांत सगणे, इयत्ता- नववी, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला, पुणे.

३. अमेय योगेश पानसरे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगडी, पुणे.

४. अवनी चैतन्य साठे, इयत्ता- नववी, भगवती विद्यालय, ठाणे.

५. गायत्री संतोष शेरीकर, इयत्ता- नववी, श्रीकिशन सोमाणी विद्यालय, लातूर.

बहुरंगी बहर स्पर्धा 2023च्या प्राथमिक फेरीचा निकाल-

१) आशुतोष वैभव देशपांडे, इयत्ता- सातवी, माधव सदाशिव गोळवलकर गुरुजी विद्यालय, पुणे.

२) मोहांक राजीव गव्हाणकर, इयत्ता- आठवी, विद्या विकासिनी स्कूल ICSE वसई (ईस्ट), जिल्हा पालघर.

३) प्रतिक्षा संपत जोंधळे, इयत्ता- नववी, ज्ञानगंगा विद्यानिकेतन मांची हिल, संगमनेर, अहमदनगर.

४) वेदश्री प्रसाद संत, इयत्ता- आठवी, द. ह. कवठेकर प्रशाला, पंढरपूर.

५) रुची जयंत शेटे, इयत्ता- नववी, माईर्स एमआयटी विश्वशांती गुरुकुल स्कूल, कोथरूड, पुणे.

६) हर्षित संजय शिंदे, इयत्ता- आठवी, अभिनव विद्यामंदिर भाईंदर (पूर्व), ठाणे.

७) आसावरी श्रीपाद भोमे, इयत्ता- आठवी, द्रविड हायस्कूल, वाई जिल्हा सातारा.

८) लक्ष चेतन लिमये, इयत्ता- नववीआय. इ. एस. चंद्रकांत पाटकर विद्यालय, डोंबिवली (पूर्व), ठाणे.

९) सानिका दत्तावाडकर, इयत्ता- नववी, वॉलनट स्कूल, शिवणे, पुणे.

१०) शर्वरी कैलास चंद्रात्रे, इयत्ता- सातवी, व्हिजडम हाय इंटरनॅशनल स्कूल, नाशिक.

११) मेघन राहुल केळकर, इयत्ता- आठवी, युनायटेड इंग्लिश स्कूल, चिपळूण, जिल्हा रत्नागिरी.

१२) अनुष्का प्रशांत सोनावणे, इयत्ता- आठवी, श्रीमती र. ज. चौहाण (बिटको) गर्ल्स हायस्कूल, नाशिक.

१३) अक्षरा माधव पालवणकर, इयत्ता- नववी, सिटी इंटरनॅशनल स्कूल कोथरूड, पुणे.

१४) सिद्धी सतिश डोंगरे, इयत्ता- आठवी, केंद्रीय विद्यालय, नागपूर.

१५) ईशान सौरभ भालेराव, इयत्ता- सातवी, होमस्कूलिंग, ठाणे.

१६) अवनी चैतन्य साठे, इयत्ता- नववी, भगवती विद्यालय, ठाणे.

१७) ओजस अमित देसाई, इयत्ता- नववी, अ. भि. गोरेगावकर, इंग्लिश स्कूल, गोरेगाव मुंबई.

१८) प्रज्योत प्रकाश गुंडाळे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानज्योती माध्यमिक विद्यालय, मोशी पुणे.

१९) सनंदन सचिन देशपांडे, इयत्ता- आठवी, एरंडवणे माध्यमिक विद्यालय, एरंडवणे, पुणे.

२०) सनत सचिन देशपांडे, इयत्ता- आठवी, एरंडवणे माध्यमिक विद्यालय, एरंडवणे, पुणे.

२१) ओजस लक्ष्मीकांत सगणे, इयत्ता- नववी, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला, पुणे.

२२) उत्तरा महेश काबाडी, इयत्ता- नववी, ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला, पुणे.

२३) सिद्धीका अतिशराव चिटबोने, इयत्ता- नववी, श्रीकिशन सोमाणी विद्यालय, लातूर.

२४) संस्कृती ज्योतिराम म्हेत्रे, इयत्ता- नववी, श्रीकिशन सोमाणी विद्यालय, लातूर.

२५) गायत्री संतोष शेरीकर, इयत्ता- नववी, श्रीकिशन सोमाणी विद्यालय, लातूर.

२६) अवनी समीर देशमुख, इयत्ता- आठवी, आनंद निकेतन, नाशिक.

२७) कनक अनिल चव्हाण, इयत्ता- सातवी, आनंद निकेतन, नाशिक.

२८) समृद्धी धनंजय देशमुख, इयत्ता- नववी, आनंद निकेतन, नाशिक.

२९) श्रेया मनोज गणापुरे, इयत्ता- नववी, ज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.

३०) कौमुदी मन्मथ खिचडे, इयत्ता- नववी, ज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.     

३१) श्रवण शिवदास शिंदे, इयत्ता- आठवी, ज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.     

३२) दिग्विजय शरदराव शिंदे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.     

३३) आदिती गणेश चव्हाण, इयत्ता- नववी, ज्ञानप्रकाश बालविकास केंद्र, लातूर.     

३४) नचिकेत सुमित पंडित, इयत्ता- नववी, गुरुकुल ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगडी, पुणे.

३५) अमेय योगेश पानसरे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय निगडी, पुणे.

३६) आदिनाथ अभिजीत तारकुंडे, इयत्ता- सातवी, ज्ञानप्रबोधिनी नवनगर विद्यालय गुरुकुल निगडी, पुणे.

My Cart
Empty Cart

Loading...