• श्रीमंती - दर्जदार गोष्ट लहान मुलांसाठी

  By Wayam Magazine, On 12th April 2021, Children Magazine

  नंदूला ते सगळं एकदम भारी वाटलं. पक्या नि जावेद या दोघांबरोबर चालता चालता नंदूच्या मनात विचार आले, किती वेगळं आहे हे सगळं. भीती वाटतेय, पण मजाही वाटतेय. आता आपणही असे पैसे कमवणार... वाचा ही रोचक कथा !

  ‘जईसे ज्याचे कर्म तईसे, फळ देतो रे ईशवर..’ किरट्या आवाजात बापू गात होता. त्याचा डावा हात नंदूच्या खांद्यावर होता, बापू हा नंदूचा आजोबा होता. १२-१३ वर्षांचा नंदू रोज त्याच्या आंधळ्या आज्याबरोबर ट्रेनमधून भीक मागत फिरायचा. मुंबईतल्या एका मोहल्ल्यात त्यांची झोपडी होती. नंदूची आई मोहल्ल्याच्या बाहेरच्या रस्त्यावर बांगड्या, कानातली विकायची. नंदूचा बाबा मिळेल त्या कामावर मजुरी करायचा.

  रेल्वेतून बापूबरोबर फिरता फिरता नंदू गर्दीतल्या त्याच्यासारख्या लहान मुलांना बघायचा. फुलपॅन्ट, चकचकीत बूट घातलेली, केसांना तेल लावून, भांग पाडून फिरायला निघालेली मुलं. हातात आइस्क्रीम, कॅडबरी नाहीतर एखादं खेळणं...

  नंदूने एकदा आईला विचारलं, "माय, आज्जा भीक का मांगतो?" आई म्हणाली, "आरं, आंदळ्यांना कुटं काम मिळनार बाबा. तेवडंच भिकेत चार पैकं भेटतात. तुजी आज्जी सारखी खोकल्यानं आजारी. मंग तिच्या औषदाचं पैकं तरी सुटत्यात या भिकेच्या पैक्यातनं."

  "माय, त्या गाडीतल्या पोरांसारखं चकचकीत ऱ्हायचं तर पैकं हवंत ना. मग मी कुटून पैकं आणू?"

  "तू नगं काय करू. तू जात जा बापूंसंग गपगुमान. दिसत न्हाई त्यास्नी. बस्स इतकंच कर पोरा आत्ता. बाकी साळंत तर तुला धाडू शकत न्हाय आता. आज्जाला सांबाळायचं काम कर बाबा."

  नंदू विचारात पडला. दुस-या दिवशी सकाळी झोपडपट्टीतल्या सार्वजनिक नळावर जाऊन अंघोळ करताना नंदूच्या डोक्यात तेच विचार होते- पैसे कमवायचे!

  तेवढ्यात मोहसीन तिथे आला. "क्या रे तू भी दादा के साथ भीख माँगने को जाता. कितना पैसा मिलता तेरेकु?"

  "मिलता २०-२५ रुपया." ‘क्या होता रे उसमे. मै देख. दिन में दो-तीनसो कमाता हूं.’ डोळे मिचकावत मोहसीन म्हणाला.

  नंदूने डोळे विस्फारले. "मेरेको बता ना क्या काम करता तू? मै बी करूंगा. मुझे बी मंगता पैसा."

  "देख, अब्बी इधर नही बता सकता मै. तू दोपहरको तीन बजे आ. वो रद्दी का दुकान है ना, उसके पिछे. चल मै खिसकता अबी." असं म्हणून मोहसीन निघाला.

  दुपारी तीनचं कडाक्याचं ऊन. मोहल्ल्यात शुकशुकाट होता. झोपड्यांच्या रांगांमधून वाहणा-या गटारांवरून उड्या मारत रद्दीच्या दुकानामागे नंदू धावतच गेला. तेवढ्यात त्याला जाणवलं, आपल्या पाठीशी कुणीतरी येतंय. मागून येणा-या इसमाने काही कळायच्या आत त्याच्या तोंडावर एक रुमाल ठेवला. कुठला तरी वास त्याच्या नाकात शिरला आणि त्याला गरगरायला लागलं. गुंगी येऊन नंदू तिथेच खाली पडला.

  "चल, आंखे खोल." कुणीतरी दुरून सांगितल्यासारखं वाटत होतं. कुणीतरी त्याच्या डोळ्यांवर पाणी मारलं. डोळे चोळत चोळत, घाबरत नंदू आजूबाजूला बघू लागला. एक काळोखी खोली होती ती. समोर मोठ्ठी मिशी असलेला एक माणूस बसला होता.

  तो म्हणाला, 'ए पोरा, घाबरू नगं. बोल नाव बोल." "न.. न.. नंदू." नंदू चाचरत बोलला, "आमाला कळालं की, तुला पैकं हवंत. काम करून पैकं मिळवायचंय तुला." "आं... हां की... व्हय, व्हय... पैकं मिळवायचत मला. लई गरिबी हाय घरची." "साळा किती शिकलास?" मिशीवाल्यानी विचारलं. "चार यत्ता गेलो साळंत. बापू... म्हंजी माजा आज्जा आंधळा हाय. त्याच्या संग -हावं लागतं. भीक मागाया जावं लागतं ट्रेनमंदी. म्हनूनशान सोडली साळा." "आरारा, काय रं हे. भीक मांगाया लागती. बरं ऐक, म्या सांगीन ते काम कराचं. थोडं हुशारीनं कराचं. एका कामाचे शंभर रुपयं दीन. आत्ता सुर्वात हाय, म्हून एकच कराचं. नंतर बगू. काय?"

  "व्हय व्हय... म्या करीन. तुमी सांगाल ते, सांगाल तसं करीन." "तू झ्याक काम कर. लगंच पैका भेटेल. पन एका अटीवर. कुनाला बी कळू द्याचं न्हाय. आईबापास्नी बी नाय. काय?" "व्हय... पन मग माज्याजवळ पैकं बगून माय नि बाबा इचारतील की." "सांग त्यास्नी काय बी. पार्ट टाईम नोकरी करतो म्हनावं. झाडू मारायची." नंदूला पटलं.

  "काम काय आसंल?"

  "ते तुला ही दोगं बी सांगतील. सांगा रं ह्येला. आन् लक्ष ठेवा ह्येच्यावर. काय?" त्या दोन मोठ्या मुलांकडे हात दाखवत मिशीवाला बोलला नि तिकडून निघून गेला.

  "नंदू, म्या पक्या नि ह्यो जावेद. चल आमच्यासंग. तुला कळंल तुजं काम कसं नि काय हाय ते." डोळे मिचकावत पक्या बोलला. संध्याकाळचे साडेपाच वाजले होते. तिघे जण स्टेशनच्या रस्त्यावर चालत निघाले. रस्ता माणसांनी, वाहनांनी नुसता गजबजलेला. जावेद बोलला, "नंदू देख. तू वो सामनेवाली चाय की टपरी है ना, वहाँ जाके खडा रह. उधरसे एकदम ठीकसे देख, हम दोनो क्या करतें हैं." पक्या नि जावेद आता वेगवेगळे चालू लागले. पक्या पुढे. जावेद त्याच्यामागे. तेवढ्यात पक्याने पुढच्या बाईच्या पर्सला हात लावलेला नंदूला दिसला. काही कळायच्या आत जावेद झपाट्याने पुढे गेला आणि गर्दीत पक्या नि जावेद दोघंही नाहीसे झाले.

  नंदूची नजर त्या दोघांना भिरभिरी होऊन शोधू लागली. पक्या नि जावेद त्याच्यामागे हसत उभे होते.
  "चल."

  गोंधळलेला नंदू त्यांच्यामागून चालू लागला. स्टेशनवर जायच्या भुयारी मार्गामध्ये तिघं आले. एका कोप-यात उभं राहिल्यावर जावेदने खिशातून एक पाकीट बाहेर काढलं. ते उघडल्यावर त्यात भरपूर पैसे दिसले. दोघांनी एकमेकांना टाळ्या दिल्या.

  "म्हंजी हे चोरीचं काम करता तुमी?" नंदू घाबरत बोलला.
  "नंदू, आरं ह्या दुनियेत सगळेच चोर हाईत. आपून तर खुलेआम चोरी करतो. हां पन इमानदारीनी. आता ह्यो पाकीट आसंच्या आसं दादांच्या हातात हां. मंग त्ये देतील पैका... भरपूर. तुला हवाय ना?"

  नंदूला ते सगळं एकदम भारी वाटलं. त्या दोघांबरोबर चालता चालता नंदूच्या मनात विचार आले, किती वेगळं आहे हे सगळं. भीती वाटतेय पण मजाही वाटतेय. आता आपणही असे पैसे कमवणार.

  दुस-या दिवशी मोहसीन भेटला. "अबी दादा की नजर रहेगी तेरेपर. याद रखना. चल मै खिसकता."

  नंदूकरता सगळंच नवलाचं होतं. त्या दिवसापासून नंदूचं ट्रेनिंग सुरू झालं. पक्या नि जावेद त्याला दुपारी स्टेशनजवळच्या गर्दीत ट्रेनिंग देऊ लागले.

  मग ख-या चोरीचा दिवस उजाडला. सकाळपासूनच नंदूला काही सुचत नव्हतं. एका सायबाच्या ऑफिसात दुपारच्या वेळी साफसफाई करायला जाणार आहे, असं त्याने आधीच आईला नि बाबाला सांगून ठेवलं होतं. तेव्हा आई थोडी कुरकुरली होती. मग बाबा बोलला, "जाऊ दे की... नायतरी दुपारचा बापूबरोबर घरी आला की, निस्ता उंडारत असतो. जा रं नंद्या. मयनाभर जाऊन तर बग जमतंय का?"

  धावत धावतच तो ठरलेल्या ठिकाणी पोहोचला. त्याच्या पोटात मोठ्ठा गोळा आला होता. हातपाय गार पडले होते. आजपर्यंत त्याने असं चुकीचं काम कधीच केलं नव्हतं.

  "नंदू, ये ले टोकरी... और ये ले दूसरी थैली. अपनी जगह पे बैठ." मोसंब्यांनी भरलेली टोपली नि ती फळांची थैली नंदूच्या हातात देत जावेद म्हणाला.

  गर्दी वाढू लागली. नंदू धडधडत्या मनाने आणि भिरभिरत्या नजरेने इकडेतिकडे बघू लागला. पक्या गायब झाला होता. थोडं पलीकडे अजून एक मोठी टोपली घेऊन जावेद बसला.

  जावेदने डोक्यावरची टोपी काढली की, समजायचं पक्या पाकीट मारून आणतोय. मग तयारीत राहायचं. पक्याने पाकीट फेकल्याबरोबर थैलीतली फळं टोपलीत ओतायची नि टोपली घेऊन ठरलेल्या रस्त्यावरून धावत सुटायचं.

  नंदूने मनातल्या मनात एकदा सगळी उजळणी केली. त्याचं लक्ष जावेदच्या टोपीकडे होतं. अजून त्याने ती काढली नव्हती. म्हणजे पक्याला अजून चान्स मिळाला नव्हता चोरीचा.

  'चोरी' या मनात आलेल्या शब्दावर नंदू परत अडकला. तीन वर्षांपूर्वी शाळेत असताना एका सुधारलेल्या चोराची गोष्ट ऐकली होती. तेव्हा नंदूला अचानक शाळा आठवली. छान छान गोष्टी सांगणारे शाळेतले ते टोपीवाले मास्तर. नंदूने दचकून जावेदकडे बघितलं नि जावेदने नेमकी त्या क्षणीच डोक्यावरची

  टोपी काढली. शाळेच्या आठवणींतून नंदू जागा झाला. उजवीकडून येणा-या गर्दीतून पक्या झपाट्याने पुढे येताना दिसला... पापण्या लवायच्या आत पक्याने एक पाकीट नंदूच्या टोपलीत टाकलं. दुस-याच क्षणी नंदूने फळांची थैली त्यावर ओतली आणि टोपली डोक्यावर घेऊन तो सुसाट धावत सुटला. डोक्यावरच्या टोपलीचं वजन त्याला उगीच जास्तच वाटलं.

  आता त्या दुस-या गल्लीत तो शिरणार तेवढ्यात त्याला जरा गलका ऐकू आला. एका दुकानाच्या पायरीवर एक माणूस डोकं धरून बसला होता. कुणी त्याला समजवत होतं. डोळ्यांत पाणी आणून तो शेजारच्याला काही सांगत होता.

  नंदूने त्याच्याकडे पाहिलं पण त्याला वेळ घालवून चालणार नव्हतं. त्याच्यामागून येणा-या दोन माणसांचं बोलणं त्याला ऐकू आलं. "बेचारा, बच्चे के ऑपरेशन के लिये एटीएमसे पैसा निकाला. सब चोरी हुआ. भगवान सजा देगा उस चोर को."

  "अभी उधर हॉस्पिटल में पैसा नही भरेगा तो डॉक्टर उसके बच्चेका ऑपरेशन नहीं करेगा. और अगर करेगा भी तो बाद में इतना पैसा ये आदमी कहाँ से लायेगा बेचारा. बेचारे की पसीने की, सच्चाई की कमाई थी?"

  नंदू जागच्या जागी थबकला. म्हणजे आपल्या डोक्यावरच्या टोपलीतलं पाकीट त्या माणसाचं? ओह्.... त्याला काही सुचेना. "सोड रे तू. ..तू तुज्या दोनशे रुपयाकडं बग. लई धमाल येईल बग. आन् आज्जीचं औषद बी आनता येईल." नंदूचं एक मन म्हणालं. ‘औषद.... त्या माणसाचा पोरगा दवाखान्यात आहे. त्याचं ऑपरेशन आडलं असंल.’ नंदू स्वतःशीच पुटपुटला. गल्लीतल्या अंधारात एका बंद दुकानाजवळ तो बसला. फळांमध्ये हात घालून त्याने ते पाकीट उघडलं. त्यात त्याच माणसाचा एका लहान बाळाबरोबर फोटो होता आणि भरपूर नोटा होत्या.

  नंदूचे डोळे त्या नोटा बघून चमकले, पण पुन्हा त्याची नजर त्या फोटोतल्या लहान बाळाकडे गेली. काही क्षण त्याने विचार केला नि मग फळांमध्ये ते पाकीट ठेवून तो उठला. ती टोपली घेऊन त्या माणसाच्या दिशेने चालू लागला. आता त्याचे पाय थरथरत नव्हते की, मिशीवाल्या दादाने दिलेली धमकी आठवून पोटात गोळा आला नव्हता. नजरेसमोर फक्त त्या लहान बाळाचा हसरा चेहरा होता. नकळतपणे नंदूला समजली होती, मनाची श्रीमंती.

  -निर्मोही फडके

 • हिरवाईत लपलेली रंगीत दुनिया

  On 24th July 2020, Children Magazine

  पाऊस पडला की अगदी आठवड्याभरातच आपल्या आजूबाजूचं चित्र हिरवंगार होतं. कवी ना. धों. महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा!’ मग हे सृष्टी लावण्य खुलतं कसं? हे समजून घेऊया जिल्पा निजसुरे यांच्या लेखातून!'वयम्' मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचा आणि तुम्ही काय काय नवीन पाहिलंत ते जरूर कळवा-

 • रात्री उडणारे ‘पतंग'

  On 21st July 2020, Children Magazine

  दि.१८ ते २६ जुलै हा आठवडा भारतात National Moth week म्हणून साजरा होत आहे. फुलपाखरांचे चुलतभाऊ म्हणता येतील अशा पतंगांच्या जगाची आम्हांला ( मी आणि युवराज गुर्जर Yuwaraj Gurjar) ओळख झाली, ती येऊरला अचानक दिसलेल्या अॅटलास मॉथ मुळे. डॉ. अरूण जोशी आणि आयझॅक किहीमकर Isaac Kehimkar हे आमचे सुरुवातीचे मार्गदर्शक. जानेवारी २०१५ मध्ये 'वयम्' मासिकासाठी संपादिका शुभदा चौकर यांनी मला संक्रांत विशेषांकात 'पतंगां'वर लेख लिहायला सांगितला, तो लेख म्हणजे- ‘रात्री उडणारे पतंग’. ‘राष्ट्रीय 'पतंग' महोत्सव २०२०’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाचकांसाठी आम्ही शेअर करतोय

 • खमंग सुगंध मातीचा!

  On 17th July 2020, Children Magazine

  गंध आणि आठवणी याचं एक छान नातं आहे. हा गंध बसल्याजागी आपल्याला स्थळ-काळ कोणत्याही मर्यादेशिवाय कुठेही घेऊन जातो. आठवा बघू तुम्हाला जुन्या आठवणी करून देणारे वेगवेगळे गंध! एक गंध तर सगळ्या मुला-माणसांना धुंद करतो तो म्हणजे पहिल्या पावसानंतर पसरणारा मातीचा गंध... त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी वाचू या पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शरद काळे यांचा लेख! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आज या नव्या माध्यमात प्रसिद्ध करत आहोत.

  पहिल्या पावसात भिजताना मातीचा सुवास अनुभवलाय तुम्ही? त्याला म्हणतात मृद्गंध. मृदा म्हणजे माती. मातीच्या हा गंध छान खमंग असतो.

 • थेंबू आला भेटीला

  On 14th July 2020, Children Magazine

  गेले काही दिवस पावसाने जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रात हजेरी लावून सगळं वातावरण गारेगार केलंय. पण पाऊस नक्की पडतो तरी कसा? आपल्याला सांगतोय थेंबू! हो हो थेंबू ! थेंबूची ही छानशी गोष्ट. या थेंबूला आपल्यासाठी बोलका केलाय ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके यांनी! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख खास बाल-किशोरांना वाचायला पाठवत आहोत.

  मित्रांनो, मी आलोSSS मी... पावसाचा थेंब!

 • पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

  On 7th July 2020, Children Magazine

  काय, नवीन पाठ्यपुस्तकं पाहिलीत का? शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की पाठ्यपुस्तकं पाहायची ओढ लागते ना? यंदा तर अजून शाळा सुरू नाही झाल्या, पण पाठ्यपुस्तकं मात्र वेळेत आली. पाठ्यपुस्तक या प्रकारचा शोध कधी, कुणी लावला, पहिलं पाठ्यपुस्तक कधी प्रसिद्ध झालं, माहितीये?... 'वयम्' मासिकाच्या जुलै 2014 अंकात प्रसिद्ध झालेला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांचा हा लेख आज मुद्दाम तुम्हाला वाचायला देत आहोत.

  'नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा' हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी 'नवं पुस्तक' म्हणजे 'पाठ्यपुस्तक'च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन साक्षर झालेल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सर्वाधिक महत्वाचं स्थान असलेली पुस्तकं म्हणजे पाठ्यपुस्तकं!

 • ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!'

  On 4th July 2020, Children Magazine

  यंदा करोनाच्या काळात सर्वत्र ताळेबंदी असूनही SSC बोर्डाची पाठ्यपुस्तके वेळेत तयार झाली. ती वेबसाइटवर आली. काही मुलांच्या हातातही आली. पाठ्यपुस्तक हे शालेय अभ्यास शिकण्याचं महत्त्वाचं माध्यम! पाठ्यपुस्तकं कोण, कशी तयार करतं? जाणून घेऊया? ‘वयम्’ मासिकाच्या जुलै 2014च्या अंकातला लेख आहे हा! ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!' “स्थायू, द्रव आणि वायू अशा पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. पेटलेली मेणबत्ती स्थायू अवस्थेत असते, तिच्यापासून ओघळणारे मेण द्रव अवस्थेत, तर ज्योतीतील जळणारे मेण वायू अवस्थेत असते…’

 • ‘वयम्’च्या अनुभव लेख उपक्रमावर आधारित शैक्षणिक लेख, आज 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संपदकीय पानावर

  On 19th June 2020, Children Magazine

  पाठ घेण्यापेक्षा पाठबळ द्या !

  सध्या मुलांच्या शाळा निदान ऑनलाइन पद्धतीने सुरू व्हाव्या, असा अट्टहासी सूर आळवला जात आहे. करोना-काळात जणू मुलांचे शिक्षण थबकले आहे आणि शिक्षण-विरहित पोकळीत ती जगत आहेत, अशी चिंता काहींना वाटत आहे. खरोखरच अशी स्थिती आहे का? प्रत्यक्ष शाळा बंद असली तरी मुलांचे शिकणे बंद पडले आहे का? या काळात अनेक मुलांनी नव्या क्षमता कमावल्या, नवी कौशल्ये आत्मसात केली, त्यांना नव्या जाणिवा झाल्या- ही शक्यता आपण लक्षात का घेत नाही?

  येनकेन प्रकारे शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील पाठ मुलांसमोर सादर केले तरच शिक्षण होते, या गृहीतकापलीकडे आपण शिक्षणाचा विचार केला तर नव्या शक्यता लक्षात येऊ शकतात. अगदी पाठ्यपुस्तक या महत्त्वाच्या व मूलभूत शिक्षण-साधनाला प्रमाण मानूनही मुलांना शिकण्यासाठी चालना देण्याच्या अनेक नव्या शक्यता आपण या काळात आजमावू शकतो.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 16

  On 12th June 2020, Children Magazine

  तीव्र संवेदनशीलता

  नवनवीन पदार्थ खायला कुणाला आवडत नाही? मुलांना तर वेगवेगळं, चटकदार खायला हवच असतं ना! मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आपण गरजा आणि चैन यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे, याची जाणीव या मुलांनाही लख्खकन् झाली! मुलांची संवेदनशीलता किती तीव्र आहे बघा!! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 16.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 8th June 2020, Children Magazine

  संयमाची रुजवण

  मुलांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते मिळण्याची सवय बहुतांश घरांतून लागलेली असते. लॉकडाउनमुळे त्यांना जाणीव झाली की, आपल्याला जे जे हवेसे वाटतेय ते आत्ता मिळू शकणार नाही. आहे त्यात समाधान मिळवावे लागेल. कौतुक हे, की मुलांनी हाही धडा आनंदाने आत्मसात केला या काळात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 15.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 2nd June 2020, Children Magazine

  शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  “आजच्या पिढीला शिस्त नाही,” असा आरोप मोठी माणसं अनेकदा करतात. हा आरोप सपशेल खोटा पाडलेली अनेक मुलं भेटली आम्हांला... अर्थात त्यांच्या पत्रांतून! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा, या मुलांनी गेल्या दोन महिन्यांत किती गोष्टी करून पाहिल्या... त्याही अगदी शिस्तीत! कोण म्हणू धजेल की आजची मुलं बेशिस्त आहेत?

  आज वाचा भाग- 14.

 • बेगमीचा काळ !

  On 27th May 2020, Children Magazine

  बेगमीचा काळ !

  करोना सुट्टीच्या काळात बच्चे कंपनी पापड, शेवया असे बेगमीचे पदार्थही बनवू लागली. मुळात बेगमी म्हणजे काय, ती का करायची, हे या काळाने शिकवले त्यांना! आणि घरच्यांशी मनसोक्त गप्पा मारण्यातून त्यांना कितीतरी नव्या जाणिवा झाल्या... हीही बेगमीच, त्यांना पुढच्या आयुष्यात पुरेल अशी!!

  …‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात एव्हाना शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 13.

 • घरोघरी छोटे शेफ!

  On 22nd May 2020, Children Magazine

  घरोघरी छोटे शेफ!

  स्वयंपाकघर ही एक महत्त्वाची प्रयोगशाळा. पण व्यग्रतेमुळे मुलांना या घरच्या शाळेत वावरायला वेळही नसतो आणि वावही नसतो. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे मुलांचे पाय स्वयंपाकघरात खेचले गेले. लुडबूड करता करता ही मुले किचन चॅम्पियन झाली की! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात जी शेकडो मुले लिहिती झाली, त्यांतील अनेकांनी त्यांच्या ‘शेफ’गिरीबद्दल लिहिलंय!

  आज वाचा भाग- 12.

 • निवांत काळातील निरीक्षण

  On 20th May 2020, Children Magazine

  एरव्ही दुर्मीळ असलेला वेळ मिळाल्यावर मुलं बारीक निरीक्षण करतात. अनोखे अनुभव मनापासून उपभोगतात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. आज वाचा भाग- 11.

 • बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन

  On 19th May 2020, Children Magazine

  बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन
  श्री. हेमंत मोने

  शुक्रवार दि. 22 मे 20 रोजी सायंकाळी पश्चिमेकडे बुध आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे एकमेकांजवळ दर्शन होईल. त्या दिवशी संध्याकाळी 7.10 वा. सूर्यास्त होईल.शुक्र खूपच तेजस्वी असल्यामुळे सुर्यास्तानंतर 5—10 मिनिटांतच दिसू लागेल. त्यानंतर 7.35 चे सुमारास संधिप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल आणि मग शुक्राच्या डाव्या हातास (दक्षिणेस ) सुमारे एक अंशावर बुध ग्रह व्यवस्थित दिसेल. या दोन ग्रहांची युती मृग नक्षत्रात होत आहे.मृगातील काक्षी (Betalguse ) हा लाल तारा, सारथी तारका पुंजातील अग्नी (Elnath) व रोहिणी (Aldeberan) यांच्या त्रिकोणात शुक्र आणि बुधाचा मुक्काम असेल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 10

  On 15th May 2020, Children Magazine

  विस्मृतीतील कलांची ओढ !

  मोकळा वेळ ही पर्वणी वाटलीये मुलांना. शाळा, होमवर्क, ट्यूशन क्लास यांनी गच्च झालेल्या दिवसांत मुलांना छंद जोपासायला वेळच मिळत नाही. भरतकाम, शिवणकाम, बागकाम या कला तर फार मागे पडतात. करोनाच्या सुट्टीत काही मुले या विस्मृतीतील कलांकडे वळली. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमामुळे ही मुले लिहिती झाली. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 10.

 • तीन ग्रहांचे दर्शन

  On 12th May 2020, Children Magazine

  ‘वयम’ वाचकांनो, पहाटे उठून जरा आकाशात बघा. गुरु, शनी व मंगळ सध्या आपल्याला सहजपणे दर्शन देत आहेत. पहाटे 5 चे सुमारास एकाच वेळी आकाशात तीन ग्रहांचे सुंदर दर्शन होते आहे. त्यासाठी द्विनेत्री, दुर्बिण अशा कोणत्याही साधनाची जरुरी नाही. आपले डोळे त्यासाठी समर्थ आहेत. आता हे ग्रह कसे पहायचे ते सांगतो. पहाटे 5 ते 5.30 ही वेळ सर्वात उत्तम. दक्षीणेकडे तोंड करा. तुमच्या उजव्या हाताकडून डाव्या हाताकडे (पश्चिमेक्डून पूर्वेकडे ) क्रमाने गुरु, शनी व मंगळ यांचे दर्शन होईल. गुरु या तिघांमध्ये तेजस्वी आहे. गुरु—शनी एकाच नजरेत येतात. या दोघांपासून मंगळ डाव्या हातास (पूर्वेकडे) थोडा दूर आहे. मंगळवाऱ दि. 12 ते शनिवार दि.16 पर्यंत निरीक्षण केल्यास आकाश दर्शनाबरोबरच चंद्राचे सरकणेही लक्षात येईल. या काळात ग्रहांच्या स्थितीत लक्षात येण्यासारखा कोणताच बदल होणार नाही. मंगळवाऱ दि. 12 च्या पहाटे चंद्राजवळ गुरु व शनी सहज ओळखता येतील. बुधवार दि. 13 रोजी चंद्र शनीच्या जवळ पोहोचलेला असेल. गुरुवार दि.15 रोजी चंद्र मंगळाला भेटेल. शुक्रवार दि. १६ रोजी चंद्राच्या रेषेत उजवीकडे (पश्चिमेस) अनुक्रमे मंगळ, शनी आणि गुरु यांचे सुरम्य दर्शन होईल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 8

  On 7th May 2020, Children Magazine

  घरच्या घरी, कित्तीतरी! घरी असतानाही खूप काही शिकता येतं, याचे धडे या काळाने मुलांना दिले. मुलांनी घराची प्रयोगशाळा केली आणि पापड, केकपासून सॅनिटायझरपर्यंत काय काय करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमातील भाग 8 मध्ये मुलांच्या मनमुराद प्रयोगांबद्दल वाचा. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 7

  On 5th May 2020, Children Magazine

  मदत घेण्याची कला!

  अचानक भरपूर वेळ मिळाल्यावर तो कारणी लावण्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची हे, ही मुलं न शिकवता शिकली. आपले शिक्षक, आजी-आजोबा, दादा-ताई, शिबिर किंवा क्लब चालवणारी त्यांच्या जिव्हाळ्याची व्यक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा हात धरून त्यांनी नवं काहीतरी करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 6

  On 30th April 2020, Children Magazine

  मुलं वाचत नाहीत.. त्यांना अभ्यास नकोसा वाटतो... ही गृहितकं चुकीची आहेत. निदान ‘वयम्’ मासिकाशी निगडित असलेली मुलं तरी छान वाचतात, स्वतः स्वतःला हवं ते आवडीने शिकतायत. त्यासाठी मनापासून अभ्यास करतात. संधी, वेळ आणि वाव मिळताच ही मुलं किती काय काय करताहेत, बघा! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 5

  On 28th April 2020, Children Magazine

  मुलांना एरव्ही मोकळा वेळ मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. शांत, निवांत वेळ मिळताच ही मुले किती वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, बघा. वयम् वाचक मुलांच्या अनुभव-लेख मालिकेचा हा 5वा भाग!

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 4

  On 22nd April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 3

  On 20th April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, तुम्ही ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 2

  On 14th April 2020, Children Magazine

  करोना विषाणूमुळे घरातच वेळ घालवत असताना आपण किती वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो, हे मुलांकडून समजून घेण्यासारखे आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’च्या वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहेत. सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली अशा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व-पश्चिम सीमाभागांतूनही मुलांचे अनुभव-लेख आले आहेत. या संभ्रम-काळाबद्दल वाटणारी हुरहूर, चिंता आपल्या लेखनातून ही मुलं प्रकट करत आहेत. रडत, कंटाळत न राहता त्यांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे. त्यांचे अनुभव, नव्या जाणिवा त्यांच्याच शब्दांत, पण थोडक्यात समोर ठेवणारी ही अनुभव-मालिका.. वाचताय ना?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 1

  On 9th April 2020, Children Magazine

  घरोघरीची मुले सध्या घरी आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे अचानक मिळालेली सुट्टी शिवाय सर्व कुटुंबीयही घरी, अशा या काळात मुलांनी काय नवे अनुभव घेतले, त्यांना कोणत्या नव्या जाणिवा झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी ‘वयम्’ मासिकातर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख वाचायला मिळत आहे. त्यात संभ्रम-काळाबद्दल मुलांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यात हुरहूर, काळजी, चिंता अशा भावना स्वाभाविकपणे प्रकट झाल्या असल्या तरी बहुतांश मुलांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे.

 • शंकू ते मेंदू – आपला रंगप्रवास

  On 12th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - मानवी डोळ्यांना रंग नेमके कसे ओळखता येतात, यावर आतापर्यंत बरीच संशोधने झाली आहेत. काही संशोधने चालू आहेत. त्या संशोधनांतून कितीतरी रंगतदार शोध लागले आहेत... आपल्या जीवनात रंगच नसते, सगळं काही काळं-पांढरं असतं तर किती कंटाळवाणं झालं असतं, नाही का ! नशीब, आपल्या सभोवतालीच निसर्गानेच किती रंगांची लयलूट केली आहे. सरत्या पावसाच्या संध्याकाळी आभाळात दिसणारी इंद्रधनूची कमान त्यावरील ता ना पि हि नि पा जा किंवा VIBGYOR आपण आनंदाने पाहू शकतो कारण आपले डोळे आणि त्यांना आज्ञा देणारा मेंदू !

 • नैसर्गिक रंगात रंगलो आम्ही!

  On 11th March 2020, Children Magazine

  रंग कोणाला नाही आवडत ? होळी, दहीहंडी अशा सणांवेळी आपण मोठ्या प्रमाणात रंगांशी खेळतो. पण हे रंग बनतात कसे? काही वेळा हे रंग अपायही करतात. मग कोणते रंग चांगले? वाचा मार्च २०१६ च्या ‘वयम्’ अंकातील उद्योगभेटीचा वृत्तान्त - रंगात रंग कोणता? म्हणजेच Colour colour which colour? हा खेळ आपण तुम्ही खेळलाय? हा खेळ खेळताना जो रंग आपल्याला शोधायला सांगितला आहे तो रंग शोधायला आपण आपल्या आजूबाजूला पळतो आणि तो रंग सापडला की त्याला हात लावून धरतो. तो रंग शोधेपर्यंत जो आउट होईल त्यावर राज्य येते. यावेळी निसर्गातील अनेक रंगाची जणू उजळणीच चाललेली असते.

 • रंगांची बेरीज-वजाबाकी

  On 10th March 2020, Children Magazine

  सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी गर्रकन फिरवली की, हा पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र काळाकुट्ट रंग होतो. असे का? आपल्याला रंग कसे दिसतात?.. वाचा हा लेख - “आई, असं का होतंय?” नीलने आईला ओढतच बाल्कनीत नेलं. “इथे बघ! आम्ही ही सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी बनवली. ती रंगवताना आम्ही बशीत त्या साती रंगांचे वेगवेगळे ठिपके घोटवले होते. आता ही भिंगरी गर्रकन फिरली की, हा असा मस्त पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र हा बघ असा काळाकुट्ट रंग झाला.” “असं का झालं, काकू?” नीलच्या मित्राला, अर्णवलाही, हाच प्रश्न पडला होता.

 • अग्नि-उत्सव!

  On 9th March 2020, Children Magazine

  शब्दांनाही नाती असतात. ती समजून घेण्यात मजा असते. या लेखात ‘होळी’ आणि ‘अग्नी’ या शब्दांची नातीगोती जाणून घेऊया. `होळी रे होळी पुरणाची पोळी’, `आयी होली आयी, सब रंग लायी’ या अशा ओळी वाचून गेल्या वर्षी साजऱ्या केलेल्या होळी या सणाच्या कितीतरी आठवणी मनात जाग्या झाल्या असतील ना तुमच्या ? आणि आता तुम्हाला होळी पेटल्यावर तडतडतडतड वाजत आसमंताला भिडणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा, होळीच्या गरम गरम हाळा, होळीत टाकलेल्या नारळाच्या खमंग भाजक्या खुरड्या मस्त स्वादिष्ट पुरणपोळी तुमच्या बरोबरीने काकामामांनी ठोकलेल्या आरोळ्या आणि मारलेल्या बोंबा आणि दुसऱ्या दिवशी होळीच्या रंगांनी रंगवलेली बाळगोपाळ दोस्त मंडळी.

 • प्राण्या तुझा रंग कसा ?

  On 4th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - प्राण्या-पक्ष्यांचे रंग किती वेगवेगळे असतात ना? रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो) छान गुलाबी का? मोराचा मूळ रंग म्हणे तपकिरी असतो पण आपल्याला तर तो मोरपिशी दिसतो... असे का?
  प्राण्या तुझा रंग कसा ? आणि प्राण्या तो असा का ? या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याला शोधताना या पृथ्वीवर असणाऱ्या विविध सजीवसृष्टीत निसर्गाने किती विचारपूर्वक रंगांची उधळण केली आहे, ते लक्षात येते. प्राण्यांच्या अंगावर दिसणारे रंग हे त्यांच्या कातडीत, केसात, लवेमध्ये किंवा पिसांत असणाऱ्या रंगद्रव्यामुळे दिसतात.

 • रंगांची ओळख

  On 3rd March 2020, Children Magazine

  इंट्रो- आपण रंग कसे काय ओळखू शकतो? आपल्या शरीरात अशी कोणती यंत्रणा आहे, जी आपल्याला रंग ओळखायला मदत करते? रंग ओळखणे ही काही सोपी क्रिया नाही. नीट समजून घ्या हं. या शास्त्रज्ञ काकानी आपल्याला खूप सोपं करून सांगितलय हे विज्ञान. आपल्याला रंग कसे शिकवले जातात? तर हिरवा रंग गवताचा. म्हणजे तर गवत ज्या रंगाचं असतं तो हिरवा. पण मग पोपटाचाही हिरवाच कसा, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. कारण त्या दोन रंगांमध्ये फरक असतो. तेव्हा रंगांची ओळख पटायची तर त्या रंगांचा अनुभव त्याला घ्यावा लागतो. आपल्या डोळ्यांनी तो रंग पाहिल्याशिवाय त्याची ओळख पटणं तसं कठिणच आहे.

 • सत्याचा शोध

  On 28th Feb 2020, Children Magazine

  मित्रांनो, आपल्या सार्‍या भारतीयांसाठी फेब्रुवारी महिना हा महत्त्वाचा आहे. याचं कारण याच महिन्याच्या २८ तारखेला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' देशभर साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी त्या दिवशीचं म्हणून एक घोषवाक्य जाहीर केलं जातं आणि त्या दिवशी देशभर होणारे कार्यक्रम त्या घोषवाक्याच्या अनुषंगानं केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, विविध संशोधन संस्था यांच्यातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, संशोधक भाग घेतात. हा दिवस साजरा करायला सुरुवात झाली, ती १९८६ सालापासून.

 • साहित्यातील कोलंबस!

  On 27th Feb 2020, Children Magazine

  ज्यांच्या नावाचा एक तारा अथांग तारांगणात अक्षय विराजमान आहे असं एक

  आदरणीय नाव - कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज. अर्थात –‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार प्राप्त विष्णू वामन शिरवाडकर. जनमानसातले तात्यासाहेब! कवी, साहित्यिक अनेक असतात; पण ज्यांचे शब्द समाजाला जगण्याची प्रेरणा देतात; काळोखात ठेच लागल्यानंतर फुंकर घालतात व पुढील वाटचालीसाठी प्रकाश देतात, असे साहित्यिक विरळा असतात. आपले वि.वा.शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे शब्दप्रभू.