• किशोरवयीन मुलांसाठी मनोरंजक कथा - दे आर जीनियस

  By Wayam Magazine, On 12th April 2021, Children Magazine

  विहान शाळेतून घरी आला ते उड्या मारतच. आईला कळेना की आज एवढा कसला आनंद झाला आहे. त्याच्या आनंदाचं कारण जेव्हा तिला समजलं तेव्हा तिला आनंदही झाला आणी काळजीही वाटली. विहानच्या आनंदाचं कारण होतं शाळेची सहल जाणार होती रायगडला. रायगड, प्रतापगड, पाचगणी आणि महाबळेश्वर आणि आपल्याला रायगडावर जायला मिळणार या बातमीतच विहानच्या आनंदाला पारावार नव्हता. तसा गेल्या वर्षी तो चौथ्या इयत्तेत होता तेव्हा त्याला छ. शिवाजी राजांचा इतिहास सांगितला होता तो त्याच्या इतिहासाच्या पुस्तकापेक्षा कितीतरी भारी होता. त्याच्या इतिहासाच्या पुस्तकात शिवाजी राजे हे नुसतेच ‘शिवाजी भोसला- द किंग ऑफ मराठा’ होते. पण मामानं सांगितले त्या इतिहासात ते छत्रपती होते. गो ब्राह्मण प्रतिपालक होते, महाराज होते, क्षत्रिय कुलवतंस होते, आणि रायगड हा त्यांचा राजधानीचा किल्ला होता. जो भरभक्कम होता, बेदाग होता. त्या रायगडावरच त्यांचा राज्यभिषेक झाला होता. त्या रायगडलाच स्वराज्याच्या राजधानीचं तोरण बांधलं होतं. त्या रायगडावरच ते छत्रपती झाले होते. स्वराज्य वाढविण्याच्या, शत्रूला नामोहरम करण्याच्या मोहिमा त्यांनी तिथंच आखल्या होत्या. आणि हे सगळं ज्या रायगडानं पाहिले. अनुभवलं होतं, जो रायगडावर या सगळ्याचा साक्षीदार आणि भागिदार होता. तोच रायगड बघायला विहान चालला होता. या सहलीतील इतर ठिकाणं म्हणजे महाबळेश्वर, पाचगणी, प्रतापगड त्यानं पाहिलेली होती. बघितला नव्हता तो फक्त रायगड. आणि आता तो बघायला, चाटायला, अनुभवायला मिळणार होता. तेही मामानं सांगितलेला शिवरायांचा इतिहास मनात ताजा ताजा असतानाच. नुसत्या या विचारानेच विहान रोमांचित झाला होता. कधी एकदा शनिवार उजाडतोय आणि कधी एकदा आपण सहलीला जातोय असं त्याला वाटत होतं. शाळेतून घरी आल्यापासून ते पुढचे दोन/ तीन दिवस विहान सतत रायगडाबद्दलच बोलत होता. आणि रायगडावर गेल्यावर आपण काय काय करणार याचे बेत आईला सांगत होता आणि याच कारणानं विहानची आई काळजीत पडली होती. रायगडसारखा किल्ला, अवघड वाट, खोल दरी आणि विहानची उत्तेजित अवस्था. आईला काळजी वाटली नसती तरच नवल. तिनं विहानला आत्तापासून सूचना द्यायला सुरुवात केली. पण विहान मात्र आपल्या कल्पनेच्या राज्यातच होता.

  आणि सहलीचा दिवस उजाडला. एरवी दहा हाक मारूनही न उठणारा विहान त्या दिवशी हाक मारायच्या आधीच उठला. आईनं दहा वेळा सांगण्याची वेळ न आणता त्यानं पटापट ब्रश करुन आंघोळही केली. कपडे घालून तो तयार झाला आणि बाबांना उठण्यासाठी त्यानं भुणभुण लावली. बाबा उठल्यावर तो लगेचच गाडीजवळ जाऊन उभा राहिला. बाबांनी त्याला शाळेत नेऊन सोडलं. सगळी मुलं जमल्यावर सहलीची बस निघाली. सरांनी सांगितलं की आपलं पहिलं ठिकाण आहे रायगड. ते ऐकलं आणि विहानला काहीच सुचेना. सर रायगडची माहिती मुलांना सांगत होते पण विहान मात्र मनानं कधीच तिथं पोहचला होता. चार तास प्रवास केल्यावर बस रायगडच्या पायथ्याला असलेल्या पाचाड गावात पोहचली. तिथं शिवरायांच्या मातोश्री राजमाता जिजाऊंची समाधी आहे. त्या समाधीचं दर्शन घेऊन बस पुढं निघाली. आणि रायगडाजवळ पायथ्याशी येऊन थांबली. आता इथून रायगड पायी चढायचा होता. बसमधून खाली उतरल्यावर इतर मुलं आळोखे-विळोखे देत तिथं विकायला बसलेली बोरं, चिक्की घ्यायला धावली. पण विहान मात्र रायगड्याच्या त्या बुलंद रुपाकडे पहातच राहिला. केवढा प्रचंड गड दिसत होता तो ! नुसता बघूनच धडकी भरावी. विहान एकटक पहात होत तोच सरांची हाक ऐकायला आली आता रायगड चढायचा होता. मुलांची सुरुवात केली. काही ठिकाणी रुंद तर काही ठिकाणी अरुंद पायऱ्या होत्या. काही ठिकाणी छोटीशी पायवाट वळणावळणानं जाणारी, तर काही ठिकाणी पायवाटेवर आडवे येणारे छोटे-छोटे, निर्झर, ज्यातून झुळूझुळू पाणी वाहत होतं. चढायला सुरुवात केल्यावर सरांनी एक विशेष गोष्ट निदर्शनाला आणून दिली ती म्हणजे रायगडावर वाट पश्चिमेकडं होती. त्यामुळं तोंडावर येणारे सूर्याचे किरण रायगडाच्या प्रचंडतेमुळे अडत होते. आणि किल्ला चढताना उन्हाचा त्रास होता नव्हता. एकदा मुलांनी पायऱ्या चढायला सुरुवात केल्यावर माकडांसारखी पटापट उद्या मारत चढायला लागली. आणि तासाभरात रायगडाच्या माथ्यावर पोचलीसुद्धा. विहान त्यांच्यात होताच. वाटेत त्याच्याच वयाची दोन-तीन मुलं त्याला खाली उतरताना दिसली. त्यांचा हातात तोंड बांधलेले मातीचे घडे होते. त्या प्रत्येक मुलाच्या हातात ३/३ घडे होते. दोन खांद्यावर दोन आणि कोपराजवळ हातात अडकवलेला एक. ती तीघंजण चांगली हसत खेळत मजा करत गड उतरत होती. विहान आणि त्याच्या मित्रांना ओलांडून ती खाली गेली सुद्धा. सहलीतली सगळी मुलं वर चढली. वर चढल्यावर सरांनी रायगडाची महिती सांगायला सुरुवात केली. धान्याचं भलं मोठं कोठार, आणि तेही कड्याच्या पोटात दडलेलं, तिथं जायला वाटही अगदी चिंचोळी, हत्तींना पाणी पिण्यासाठीचं ------- माणसांच्यासाठी गंगासागर तलाव, सात राण्यांचे सात महाल, अंधार कोठड्या, टकमक टोक जिथून गुन्हेगारांचा कडेलोट केला जायचा, त्या टोकावरून खाली नजर टाकली तर भोवळ येत होती, इतकी खोल दरी होती खाली. हे सगळं पाहताना छ. शिवाजी राजांची दूरदृष्टी, त्यांचं द्रष्टेपण, सावधपणा या सगळ्याचा प्रत्यय पुनःपुन्हा येत होता. रायगड चढत असताना सरांनी गडाच्या कडेकपारीतून वर चढत आलेली, आणि खाली उतरताना अत्यंत धोकादायक दिसणारी एक वाट दाखवली. त्याही वाटेवरून राजांचे मावळे घोडे फेकित गड चढत होते आणि उतरत होते. हे ऐकून विहानच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. ‘कसले जबरदस्त साहसी वीर असतील ना महाराजांचे सैनिक !’ विहानच्या मनात आलं. आधी त्याला छ. शिवरायांच्याबद्दल आदर होताच, मामानं त्यांचा सगळा इतिहास समजा पाहताना, ऐकताना आणि तो इतिहास नजरेसमोर उभा करून अनुभवताना आपणही या इतिहासाचे पाईक, या स्वराज्याचे वंशज आहोत, आपणही रायगडावर प्रत्येक ठिकाणी पाऊल ठेवताना इथं राजांची पावलं पडली असतील इथं राजे उभे राहिले असतील असं मनाशी म्हणत तो प्रत्येक ठिकाणी मनोमन नमस्कार करत होता. ‘हा एवढा प्रचंड गड महाराज आणि त्यांचे सैनिक दिवसातून कितीदा तरी चढत उतरत असतील!’ त्याच्या मनात आलं. तोच ‘ ही सदर, इथंच राजांचा दरबार भारत असे, आणि इथं या ठिकाणी राजांचं सिंहासन होतं.’ असं सरांनी सांगितल्यावर मान वाकवून विहाननं त्या काळी अधिष्टीत असलेल्या आणि आता दगडी चौथरा असलेला त्या सिंहासनाला वाकून त्रिवार मुजरा केला. त्याचं बघून बाकीच्यांनी पण केला आणि सर म्हणाले, “शाब्बास!” आता मुलं इतरस्र हिंडत होती. विहाननं पाहिलं काही ठिकाणी भिंतीवर कुणी-कुणी आपापली नावं लिहून काढली होती. कुणी काही चित्रही काढली होती. विहानला वाईट वाटलं. त्यानं आपल्या मित्रांना हाक मारली. आणि पाठीवरच्या सॅकमधून एक छोटा टॉवेल काढला. वॉटर बॅग मधल्या पाण्यानं तो ओला केला आणि ते ठिकठिकाणी कुणीतरी लिहिलेलं, खरडलेले पुसायला सुरुवात केली. आपल्यातले दोन-तीन जण हे करताहेत म्हटल्यावर मग प्रत्येकजण मदतीला धावला आणि जिथपर्यंत मुलांचा हात पोचत होता तिथपर्यंतचा सगळा भिंतीचा भाग स्वच्छ झाला. सरांनी जवळ येऊन विहानला शाबासकी दिली, त्याची पाठ थोपटली. म्हणाले, “आहेस खरा तू स्वराज्याचा शिलेदार!” विहानचा आनंद अख्खा रायगडानं पाहिला. आपण इथं येऊन काय-काय केलं हे आई-बाबांना सांगायचंच पण मामाला आधी सांगायचं विहाननं ठरवलं. त्याला आता तहान लागली होती. वॉटर बॅगमध्ये पाणी आहे का हे तो पाहत होता तोच पाठीमागून आवाज आला. “दादा, ताक घेता का ? लयी गोड आहे !” विहाननं पाहिलं. गड चढत असताना जी तीन मुलं भेटली होती त्यातला तो एक होता. ‘अरे हा गड उतरून गेला कधी आणि पुन्हा गड चढून वर आला कधी?’ आणि जराही दमलेला दिसत नाही. विहाननं पाहिलं त्याच्या एवढाच त्याच्या वयाचाच मुलगा तो मुलगा होता. अंगात एक फाटका सदरा, घसरणारी चड्डी आणि पायात चपलासुद्धा नाहीत. पण हसरा चेहरा, आणि ताक घेण्याबद्दलच्या विनवणी बरोबरच ताक चांगलं असण्याची ग्वाही. विहाननं त्याच्याकडून ताक घेतलं. खरच ते छान होतं. अगदी जिरं घातलेलं. विहाननं त्याला पाच रुपये दिले. विहानच्या इतर मित्रांनीही ताक घेतलं. खूप छान वाटलं सगळ्यांना. सगळ्यांकडून ताकाचे पैसे घेऊन तो मुलगा निघाला. तोच “तुझं नाव काय रे?” विहाननं विचारलं. “माझं नाव धनाजी चव्हाण, मी गडाच्या पायथ्याला राहतो !” त्यानं सांगितलं. “शाळेला जात नाहीस?” विहाननं पुन्हा विचारलं. “जातो ना ! आज शनिवार, आज सकाळची शाळा असतीया, शाळा सुटली की ताक इकायला गडावर येतो !” त्या मुलानं धनाजीनं उत्तर दिलं. “अरे पण मगाशी आम्ही गड चढत होतो तेव्हा तू गड उतरत होतास ना ? नाग एवढ्यात खाली जाऊन लगेच वरपण आलास?” विहानच्या मनातील उत्सुकता त्याला गप्प बसू देत नव्हती. “त्यात काय एवढं ? बारका असल्यापासून गडावर येतोय. सोमवार ते शुक्रवार आये येते ताक घेऊन इकायला. शनिवार-रविवार मी येतो. सकाळी एकदा येतो ताक घिऊन ! संपलं की पुन्हा खाली जातो. घरी जाऊन घडे भरून घेतो, पुन्हा गडावर येतो. ताक विकतो. संपलं की परत खाली जाऊन घेऊन येतो. दिवसभरात चार-पाच वेळा गड चढतो-उतरतो. पण त्याचं काय वाटतं न्हायी. अगदी लहान असल्यापासनं गडावर येतोय. पायाखालची वाट हाय. डोळं बांधलं तरी चढता येईल. आणि गड बघायला येणाऱ्यांची आणि महाराजांची आठवण काढणाऱ्यांची तेवढीच सेवा घडती हातून. लयी बरं वाटतं !” धनाजी सांगत होता. तोच त्याचे दोन मित्रही तिथे आले. “आमी तिघंभी संगसंगच येतो. हा सोनू आणि हा भीमा. हे पण माझासोबत ताक विकतात. आम्ही अंधार पडेस्तोवर गडावर ये-जा करीत असतो !” धनाजी बोलत होता आणि सगळी मुलं आश्चर्यानं ऐकत होती. विहानच्या नजरेत आश्चर्याबरोबर कौतुकही होतं. आपण एकदा गड चढून आलो तर पाय भरून आले. दमही लागला. आणि ही तिघंजण दिवसभरात तीन-चार वेळा गड चढतात आणि उतरतात. ते सुद्धा ताकाचे भरलेले घडे घेऊन आणि ते ही मातीचे ! आणि तीन-तीन ? ते ही खांद्यावर घेऊन ? असेच असतील महाराजांचे सैनिक ! असेच दमदार, उत्साही आणि चपळ. असेच तर असती मावळे ! गड- किल्ल्यातून, दऱ्या-खोऱ्यातून, डोंगरावरून, कडेकपारीतून चपळाईंन, बिनधास्त चढणारे, उतरणे. म्हणूनच अफजल खानासारख्या बलाढ्य शत्रूला नामोहरम केलं शिवजीराजांनी !” विहानच्या मनात असे विचार दाटून आले. त्याला अतिशय आनंद झाला. शिवराजांच्या जाणतेपणाचं जणू रहस्यच त्याला उलगडत होतं. इतक्या दाट जंगल-झाडीतून, दऱ्या-खोऱ्यातून, डोंगर कपारीवर त्यांनी राज्य कसं केलं असेल याचं प्रात्यक्षिकच जणू त्याच्या समोर उभं होतं धनाजी, सोमू आणि भीमाच्या रुपात. त्या तिघांच्याही घड्यातलं ताक भरून घेऊन पुन्हा गडावर येण्याची भाषा करत होते. त्या तिघांनी घडे उचलले. दोन खांदयावर दोन ठेवले. एका हातात एक अडकवला आणि जायला वळले. विहाननं पाहिलं. धनाजीची पाठ विहानकडं झाली. त्याचा सदरा पाठीवर सगळा फाटला होता. विहानला वाईट वाटलं. त्यानं धनाजीला हाक मारली. “धनाजी थांब!” धनाजी थांबला. विहाननं पाठीवरनं सॅक काढली. त्यातला एक टी-शर्ट काढला. आणि धनाजी समोर धरला आणि म्हणाला, “घे! हा अंगात घाल ! तू माझ्या एवढाच आहेस. तुला बरोबर होईल. घाल. तोच आदित्यनं म्हणजे विहानच्या मित्रानं विचारलं, अरे विहान, तू उद्या काय घालणार?” “अरे माझ्याकडे आहे आणखी. भिजला तर असावा म्हणून आईनं एक एक्स्ट्रा दिलाय!” म्हणत विहानानं तो टी-शर्ट धनाजीच्या हातात दिला. धनाजीनं खांद्यावरचे घडे खाली ठेवले. विहानकडं एकदा संकोचानं पाहिलं. म्हणाला, “नको! हाय माझ्याकडं आनी एक शाळेचा गणवेश पन हाय की!” पण विहाननं त्याला आग्रह केला. म्हणाला, “अरे गणवेश शाळेत घालायचा ! हा घे. घाल तू ! तुला बसेल नीट. घाल !” धनाजीनं संकोचत तो टी-शर्ट घेतला. फाटका सदरा अंगातून काढून तो टी-शर्ट घातला. तो त्याला एकदम मापात बसला. त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला होता. टी-शर्ट वरून तो पुन्हा-पुन्हा हात फिरवत होता. विहानकडं बघत तो प्रसन्न हसला आणि दुसऱ्या घड्यातलं ताक त्यानं विहानला दिलं. चांगला ग्लास भरून. पैसे पण घेतले नाहीत. मुलांनी टाळ्या वाजवल्या. धनाजी आणि त्याचे मित्र आनंदानं उड्या मारत निघून गेले. विहाननं त्या सिंहासनाच्या चौथऱ्याकडं नजर टाकली. राजांचे तेजस्वी डोळे आपल्याकडं बघून हसताहेत. आपल्याला शाबासकी देताहेत असा त्याचा भास झाला. “दे आर जीनियस ना?” त्यानं जणू राजानाच विचारलं आणि राजानीही चक्क होकारार्थी मान हलवली. विहानला वाटलं आपण राजांचे सरदार आहोत. त्याला प्रचंड आनंद झाला आणि हा आनंद मस्तच होता. अगदी वर्गाचा सेक्रेटरी झाल्यावरही झालेल्या आनंदापेक्षा.

  -मंजुश्री गोखले

 • हिरवाईत लपलेली रंगीत दुनिया

  On 24th July 2020, Children Magazine

  पाऊस पडला की अगदी आठवड्याभरातच आपल्या आजूबाजूचं चित्र हिरवंगार होतं. कवी ना. धों. महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा!’ मग हे सृष्टी लावण्य खुलतं कसं? हे समजून घेऊया जिल्पा निजसुरे यांच्या लेखातून!'वयम्' मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचा आणि तुम्ही काय काय नवीन पाहिलंत ते जरूर कळवा-

 • रात्री उडणारे ‘पतंग'

  On 21st July 2020, Children Magazine

  दि.१८ ते २६ जुलै हा आठवडा भारतात National Moth week म्हणून साजरा होत आहे. फुलपाखरांचे चुलतभाऊ म्हणता येतील अशा पतंगांच्या जगाची आम्हांला ( मी आणि युवराज गुर्जर Yuwaraj Gurjar) ओळख झाली, ती येऊरला अचानक दिसलेल्या अॅटलास मॉथ मुळे. डॉ. अरूण जोशी आणि आयझॅक किहीमकर Isaac Kehimkar हे आमचे सुरुवातीचे मार्गदर्शक. जानेवारी २०१५ मध्ये 'वयम्' मासिकासाठी संपादिका शुभदा चौकर यांनी मला संक्रांत विशेषांकात 'पतंगां'वर लेख लिहायला सांगितला, तो लेख म्हणजे- ‘रात्री उडणारे पतंग’. ‘राष्ट्रीय 'पतंग' महोत्सव २०२०’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाचकांसाठी आम्ही शेअर करतोय

 • खमंग सुगंध मातीचा!

  On 17th July 2020, Children Magazine

  गंध आणि आठवणी याचं एक छान नातं आहे. हा गंध बसल्याजागी आपल्याला स्थळ-काळ कोणत्याही मर्यादेशिवाय कुठेही घेऊन जातो. आठवा बघू तुम्हाला जुन्या आठवणी करून देणारे वेगवेगळे गंध! एक गंध तर सगळ्या मुला-माणसांना धुंद करतो तो म्हणजे पहिल्या पावसानंतर पसरणारा मातीचा गंध... त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी वाचू या पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शरद काळे यांचा लेख! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आज या नव्या माध्यमात प्रसिद्ध करत आहोत.

  पहिल्या पावसात भिजताना मातीचा सुवास अनुभवलाय तुम्ही? त्याला म्हणतात मृद्गंध. मृदा म्हणजे माती. मातीच्या हा गंध छान खमंग असतो.

 • थेंबू आला भेटीला

  On 14th July 2020, Children Magazine

  गेले काही दिवस पावसाने जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रात हजेरी लावून सगळं वातावरण गारेगार केलंय. पण पाऊस नक्की पडतो तरी कसा? आपल्याला सांगतोय थेंबू! हो हो थेंबू ! थेंबूची ही छानशी गोष्ट. या थेंबूला आपल्यासाठी बोलका केलाय ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके यांनी! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख खास बाल-किशोरांना वाचायला पाठवत आहोत.

  मित्रांनो, मी आलोSSS मी... पावसाचा थेंब!

 • पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

  On 7th July 2020, Children Magazine

  काय, नवीन पाठ्यपुस्तकं पाहिलीत का? शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की पाठ्यपुस्तकं पाहायची ओढ लागते ना? यंदा तर अजून शाळा सुरू नाही झाल्या, पण पाठ्यपुस्तकं मात्र वेळेत आली. पाठ्यपुस्तक या प्रकारचा शोध कधी, कुणी लावला, पहिलं पाठ्यपुस्तक कधी प्रसिद्ध झालं, माहितीये?... 'वयम्' मासिकाच्या जुलै 2014 अंकात प्रसिद्ध झालेला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांचा हा लेख आज मुद्दाम तुम्हाला वाचायला देत आहोत.

  'नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा' हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी 'नवं पुस्तक' म्हणजे 'पाठ्यपुस्तक'च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन साक्षर झालेल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सर्वाधिक महत्वाचं स्थान असलेली पुस्तकं म्हणजे पाठ्यपुस्तकं!

 • ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!'

  On 4th July 2020, Children Magazine

  यंदा करोनाच्या काळात सर्वत्र ताळेबंदी असूनही SSC बोर्डाची पाठ्यपुस्तके वेळेत तयार झाली. ती वेबसाइटवर आली. काही मुलांच्या हातातही आली. पाठ्यपुस्तक हे शालेय अभ्यास शिकण्याचं महत्त्वाचं माध्यम! पाठ्यपुस्तकं कोण, कशी तयार करतं? जाणून घेऊया? ‘वयम्’ मासिकाच्या जुलै 2014च्या अंकातला लेख आहे हा! ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!' “स्थायू, द्रव आणि वायू अशा पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. पेटलेली मेणबत्ती स्थायू अवस्थेत असते, तिच्यापासून ओघळणारे मेण द्रव अवस्थेत, तर ज्योतीतील जळणारे मेण वायू अवस्थेत असते…’

 • ‘वयम्’च्या अनुभव लेख उपक्रमावर आधारित शैक्षणिक लेख, आज 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संपदकीय पानावर

  On 19th June 2020, Children Magazine

  पाठ घेण्यापेक्षा पाठबळ द्या !

  सध्या मुलांच्या शाळा निदान ऑनलाइन पद्धतीने सुरू व्हाव्या, असा अट्टहासी सूर आळवला जात आहे. करोना-काळात जणू मुलांचे शिक्षण थबकले आहे आणि शिक्षण-विरहित पोकळीत ती जगत आहेत, अशी चिंता काहींना वाटत आहे. खरोखरच अशी स्थिती आहे का? प्रत्यक्ष शाळा बंद असली तरी मुलांचे शिकणे बंद पडले आहे का? या काळात अनेक मुलांनी नव्या क्षमता कमावल्या, नवी कौशल्ये आत्मसात केली, त्यांना नव्या जाणिवा झाल्या- ही शक्यता आपण लक्षात का घेत नाही?

  येनकेन प्रकारे शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील पाठ मुलांसमोर सादर केले तरच शिक्षण होते, या गृहीतकापलीकडे आपण शिक्षणाचा विचार केला तर नव्या शक्यता लक्षात येऊ शकतात. अगदी पाठ्यपुस्तक या महत्त्वाच्या व मूलभूत शिक्षण-साधनाला प्रमाण मानूनही मुलांना शिकण्यासाठी चालना देण्याच्या अनेक नव्या शक्यता आपण या काळात आजमावू शकतो.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 16

  On 12th June 2020, Children Magazine

  तीव्र संवेदनशीलता

  नवनवीन पदार्थ खायला कुणाला आवडत नाही? मुलांना तर वेगवेगळं, चटकदार खायला हवच असतं ना! मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आपण गरजा आणि चैन यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे, याची जाणीव या मुलांनाही लख्खकन् झाली! मुलांची संवेदनशीलता किती तीव्र आहे बघा!! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 16.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 8th June 2020, Children Magazine

  संयमाची रुजवण

  मुलांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते मिळण्याची सवय बहुतांश घरांतून लागलेली असते. लॉकडाउनमुळे त्यांना जाणीव झाली की, आपल्याला जे जे हवेसे वाटतेय ते आत्ता मिळू शकणार नाही. आहे त्यात समाधान मिळवावे लागेल. कौतुक हे, की मुलांनी हाही धडा आनंदाने आत्मसात केला या काळात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 15.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 2nd June 2020, Children Magazine

  शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  “आजच्या पिढीला शिस्त नाही,” असा आरोप मोठी माणसं अनेकदा करतात. हा आरोप सपशेल खोटा पाडलेली अनेक मुलं भेटली आम्हांला... अर्थात त्यांच्या पत्रांतून! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा, या मुलांनी गेल्या दोन महिन्यांत किती गोष्टी करून पाहिल्या... त्याही अगदी शिस्तीत! कोण म्हणू धजेल की आजची मुलं बेशिस्त आहेत?

  आज वाचा भाग- 14.

 • बेगमीचा काळ !

  On 27th May 2020, Children Magazine

  बेगमीचा काळ !

  करोना सुट्टीच्या काळात बच्चे कंपनी पापड, शेवया असे बेगमीचे पदार्थही बनवू लागली. मुळात बेगमी म्हणजे काय, ती का करायची, हे या काळाने शिकवले त्यांना! आणि घरच्यांशी मनसोक्त गप्पा मारण्यातून त्यांना कितीतरी नव्या जाणिवा झाल्या... हीही बेगमीच, त्यांना पुढच्या आयुष्यात पुरेल अशी!!

  …‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात एव्हाना शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 13.

 • घरोघरी छोटे शेफ!

  On 22nd May 2020, Children Magazine

  घरोघरी छोटे शेफ!

  स्वयंपाकघर ही एक महत्त्वाची प्रयोगशाळा. पण व्यग्रतेमुळे मुलांना या घरच्या शाळेत वावरायला वेळही नसतो आणि वावही नसतो. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे मुलांचे पाय स्वयंपाकघरात खेचले गेले. लुडबूड करता करता ही मुले किचन चॅम्पियन झाली की! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात जी शेकडो मुले लिहिती झाली, त्यांतील अनेकांनी त्यांच्या ‘शेफ’गिरीबद्दल लिहिलंय!

  आज वाचा भाग- 12.

 • निवांत काळातील निरीक्षण

  On 20th May 2020, Children Magazine

  एरव्ही दुर्मीळ असलेला वेळ मिळाल्यावर मुलं बारीक निरीक्षण करतात. अनोखे अनुभव मनापासून उपभोगतात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. आज वाचा भाग- 11.

 • बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन

  On 19th May 2020, Children Magazine

  बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन
  श्री. हेमंत मोने

  शुक्रवार दि. 22 मे 20 रोजी सायंकाळी पश्चिमेकडे बुध आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे एकमेकांजवळ दर्शन होईल. त्या दिवशी संध्याकाळी 7.10 वा. सूर्यास्त होईल.शुक्र खूपच तेजस्वी असल्यामुळे सुर्यास्तानंतर 5—10 मिनिटांतच दिसू लागेल. त्यानंतर 7.35 चे सुमारास संधिप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल आणि मग शुक्राच्या डाव्या हातास (दक्षिणेस ) सुमारे एक अंशावर बुध ग्रह व्यवस्थित दिसेल. या दोन ग्रहांची युती मृग नक्षत्रात होत आहे.मृगातील काक्षी (Betalguse ) हा लाल तारा, सारथी तारका पुंजातील अग्नी (Elnath) व रोहिणी (Aldeberan) यांच्या त्रिकोणात शुक्र आणि बुधाचा मुक्काम असेल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 10

  On 15th May 2020, Children Magazine

  विस्मृतीतील कलांची ओढ !

  मोकळा वेळ ही पर्वणी वाटलीये मुलांना. शाळा, होमवर्क, ट्यूशन क्लास यांनी गच्च झालेल्या दिवसांत मुलांना छंद जोपासायला वेळच मिळत नाही. भरतकाम, शिवणकाम, बागकाम या कला तर फार मागे पडतात. करोनाच्या सुट्टीत काही मुले या विस्मृतीतील कलांकडे वळली. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमामुळे ही मुले लिहिती झाली. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 10.

 • तीन ग्रहांचे दर्शन

  On 12th May 2020, Children Magazine

  ‘वयम’ वाचकांनो, पहाटे उठून जरा आकाशात बघा. गुरु, शनी व मंगळ सध्या आपल्याला सहजपणे दर्शन देत आहेत. पहाटे 5 चे सुमारास एकाच वेळी आकाशात तीन ग्रहांचे सुंदर दर्शन होते आहे. त्यासाठी द्विनेत्री, दुर्बिण अशा कोणत्याही साधनाची जरुरी नाही. आपले डोळे त्यासाठी समर्थ आहेत. आता हे ग्रह कसे पहायचे ते सांगतो. पहाटे 5 ते 5.30 ही वेळ सर्वात उत्तम. दक्षीणेकडे तोंड करा. तुमच्या उजव्या हाताकडून डाव्या हाताकडे (पश्चिमेक्डून पूर्वेकडे ) क्रमाने गुरु, शनी व मंगळ यांचे दर्शन होईल. गुरु या तिघांमध्ये तेजस्वी आहे. गुरु—शनी एकाच नजरेत येतात. या दोघांपासून मंगळ डाव्या हातास (पूर्वेकडे) थोडा दूर आहे. मंगळवाऱ दि. 12 ते शनिवार दि.16 पर्यंत निरीक्षण केल्यास आकाश दर्शनाबरोबरच चंद्राचे सरकणेही लक्षात येईल. या काळात ग्रहांच्या स्थितीत लक्षात येण्यासारखा कोणताच बदल होणार नाही. मंगळवाऱ दि. 12 च्या पहाटे चंद्राजवळ गुरु व शनी सहज ओळखता येतील. बुधवार दि. 13 रोजी चंद्र शनीच्या जवळ पोहोचलेला असेल. गुरुवार दि.15 रोजी चंद्र मंगळाला भेटेल. शुक्रवार दि. १६ रोजी चंद्राच्या रेषेत उजवीकडे (पश्चिमेस) अनुक्रमे मंगळ, शनी आणि गुरु यांचे सुरम्य दर्शन होईल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 8

  On 7th May 2020, Children Magazine

  घरच्या घरी, कित्तीतरी! घरी असतानाही खूप काही शिकता येतं, याचे धडे या काळाने मुलांना दिले. मुलांनी घराची प्रयोगशाळा केली आणि पापड, केकपासून सॅनिटायझरपर्यंत काय काय करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमातील भाग 8 मध्ये मुलांच्या मनमुराद प्रयोगांबद्दल वाचा. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 7

  On 5th May 2020, Children Magazine

  मदत घेण्याची कला!

  अचानक भरपूर वेळ मिळाल्यावर तो कारणी लावण्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची हे, ही मुलं न शिकवता शिकली. आपले शिक्षक, आजी-आजोबा, दादा-ताई, शिबिर किंवा क्लब चालवणारी त्यांच्या जिव्हाळ्याची व्यक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा हात धरून त्यांनी नवं काहीतरी करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 6

  On 30th April 2020, Children Magazine

  मुलं वाचत नाहीत.. त्यांना अभ्यास नकोसा वाटतो... ही गृहितकं चुकीची आहेत. निदान ‘वयम्’ मासिकाशी निगडित असलेली मुलं तरी छान वाचतात, स्वतः स्वतःला हवं ते आवडीने शिकतायत. त्यासाठी मनापासून अभ्यास करतात. संधी, वेळ आणि वाव मिळताच ही मुलं किती काय काय करताहेत, बघा! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 5

  On 28th April 2020, Children Magazine

  मुलांना एरव्ही मोकळा वेळ मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. शांत, निवांत वेळ मिळताच ही मुले किती वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, बघा. वयम् वाचक मुलांच्या अनुभव-लेख मालिकेचा हा 5वा भाग!

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 4

  On 22nd April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 3

  On 20th April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, तुम्ही ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 2

  On 14th April 2020, Children Magazine

  करोना विषाणूमुळे घरातच वेळ घालवत असताना आपण किती वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो, हे मुलांकडून समजून घेण्यासारखे आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’च्या वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहेत. सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली अशा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व-पश्चिम सीमाभागांतूनही मुलांचे अनुभव-लेख आले आहेत. या संभ्रम-काळाबद्दल वाटणारी हुरहूर, चिंता आपल्या लेखनातून ही मुलं प्रकट करत आहेत. रडत, कंटाळत न राहता त्यांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे. त्यांचे अनुभव, नव्या जाणिवा त्यांच्याच शब्दांत, पण थोडक्यात समोर ठेवणारी ही अनुभव-मालिका.. वाचताय ना?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 1

  On 9th April 2020, Children Magazine

  घरोघरीची मुले सध्या घरी आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे अचानक मिळालेली सुट्टी शिवाय सर्व कुटुंबीयही घरी, अशा या काळात मुलांनी काय नवे अनुभव घेतले, त्यांना कोणत्या नव्या जाणिवा झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी ‘वयम्’ मासिकातर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख वाचायला मिळत आहे. त्यात संभ्रम-काळाबद्दल मुलांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यात हुरहूर, काळजी, चिंता अशा भावना स्वाभाविकपणे प्रकट झाल्या असल्या तरी बहुतांश मुलांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे.

 • शंकू ते मेंदू – आपला रंगप्रवास

  On 12th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - मानवी डोळ्यांना रंग नेमके कसे ओळखता येतात, यावर आतापर्यंत बरीच संशोधने झाली आहेत. काही संशोधने चालू आहेत. त्या संशोधनांतून कितीतरी रंगतदार शोध लागले आहेत... आपल्या जीवनात रंगच नसते, सगळं काही काळं-पांढरं असतं तर किती कंटाळवाणं झालं असतं, नाही का ! नशीब, आपल्या सभोवतालीच निसर्गानेच किती रंगांची लयलूट केली आहे. सरत्या पावसाच्या संध्याकाळी आभाळात दिसणारी इंद्रधनूची कमान त्यावरील ता ना पि हि नि पा जा किंवा VIBGYOR आपण आनंदाने पाहू शकतो कारण आपले डोळे आणि त्यांना आज्ञा देणारा मेंदू !

 • नैसर्गिक रंगात रंगलो आम्ही!

  On 11th March 2020, Children Magazine

  रंग कोणाला नाही आवडत ? होळी, दहीहंडी अशा सणांवेळी आपण मोठ्या प्रमाणात रंगांशी खेळतो. पण हे रंग बनतात कसे? काही वेळा हे रंग अपायही करतात. मग कोणते रंग चांगले? वाचा मार्च २०१६ च्या ‘वयम्’ अंकातील उद्योगभेटीचा वृत्तान्त - रंगात रंग कोणता? म्हणजेच Colour colour which colour? हा खेळ आपण तुम्ही खेळलाय? हा खेळ खेळताना जो रंग आपल्याला शोधायला सांगितला आहे तो रंग शोधायला आपण आपल्या आजूबाजूला पळतो आणि तो रंग सापडला की त्याला हात लावून धरतो. तो रंग शोधेपर्यंत जो आउट होईल त्यावर राज्य येते. यावेळी निसर्गातील अनेक रंगाची जणू उजळणीच चाललेली असते.

 • रंगांची बेरीज-वजाबाकी

  On 10th March 2020, Children Magazine

  सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी गर्रकन फिरवली की, हा पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र काळाकुट्ट रंग होतो. असे का? आपल्याला रंग कसे दिसतात?.. वाचा हा लेख - “आई, असं का होतंय?” नीलने आईला ओढतच बाल्कनीत नेलं. “इथे बघ! आम्ही ही सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी बनवली. ती रंगवताना आम्ही बशीत त्या साती रंगांचे वेगवेगळे ठिपके घोटवले होते. आता ही भिंगरी गर्रकन फिरली की, हा असा मस्त पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र हा बघ असा काळाकुट्ट रंग झाला.” “असं का झालं, काकू?” नीलच्या मित्राला, अर्णवलाही, हाच प्रश्न पडला होता.

 • अग्नि-उत्सव!

  On 9th March 2020, Children Magazine

  शब्दांनाही नाती असतात. ती समजून घेण्यात मजा असते. या लेखात ‘होळी’ आणि ‘अग्नी’ या शब्दांची नातीगोती जाणून घेऊया. `होळी रे होळी पुरणाची पोळी’, `आयी होली आयी, सब रंग लायी’ या अशा ओळी वाचून गेल्या वर्षी साजऱ्या केलेल्या होळी या सणाच्या कितीतरी आठवणी मनात जाग्या झाल्या असतील ना तुमच्या ? आणि आता तुम्हाला होळी पेटल्यावर तडतडतडतड वाजत आसमंताला भिडणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा, होळीच्या गरम गरम हाळा, होळीत टाकलेल्या नारळाच्या खमंग भाजक्या खुरड्या मस्त स्वादिष्ट पुरणपोळी तुमच्या बरोबरीने काकामामांनी ठोकलेल्या आरोळ्या आणि मारलेल्या बोंबा आणि दुसऱ्या दिवशी होळीच्या रंगांनी रंगवलेली बाळगोपाळ दोस्त मंडळी.

 • प्राण्या तुझा रंग कसा ?

  On 4th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - प्राण्या-पक्ष्यांचे रंग किती वेगवेगळे असतात ना? रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो) छान गुलाबी का? मोराचा मूळ रंग म्हणे तपकिरी असतो पण आपल्याला तर तो मोरपिशी दिसतो... असे का?
  प्राण्या तुझा रंग कसा ? आणि प्राण्या तो असा का ? या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याला शोधताना या पृथ्वीवर असणाऱ्या विविध सजीवसृष्टीत निसर्गाने किती विचारपूर्वक रंगांची उधळण केली आहे, ते लक्षात येते. प्राण्यांच्या अंगावर दिसणारे रंग हे त्यांच्या कातडीत, केसात, लवेमध्ये किंवा पिसांत असणाऱ्या रंगद्रव्यामुळे दिसतात.

 • रंगांची ओळख

  On 3rd March 2020, Children Magazine

  इंट्रो- आपण रंग कसे काय ओळखू शकतो? आपल्या शरीरात अशी कोणती यंत्रणा आहे, जी आपल्याला रंग ओळखायला मदत करते? रंग ओळखणे ही काही सोपी क्रिया नाही. नीट समजून घ्या हं. या शास्त्रज्ञ काकानी आपल्याला खूप सोपं करून सांगितलय हे विज्ञान. आपल्याला रंग कसे शिकवले जातात? तर हिरवा रंग गवताचा. म्हणजे तर गवत ज्या रंगाचं असतं तो हिरवा. पण मग पोपटाचाही हिरवाच कसा, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. कारण त्या दोन रंगांमध्ये फरक असतो. तेव्हा रंगांची ओळख पटायची तर त्या रंगांचा अनुभव त्याला घ्यावा लागतो. आपल्या डोळ्यांनी तो रंग पाहिल्याशिवाय त्याची ओळख पटणं तसं कठिणच आहे.

 • सत्याचा शोध

  On 28th Feb 2020, Children Magazine

  मित्रांनो, आपल्या सार्‍या भारतीयांसाठी फेब्रुवारी महिना हा महत्त्वाचा आहे. याचं कारण याच महिन्याच्या २८ तारखेला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' देशभर साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी त्या दिवशीचं म्हणून एक घोषवाक्य जाहीर केलं जातं आणि त्या दिवशी देशभर होणारे कार्यक्रम त्या घोषवाक्याच्या अनुषंगानं केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, विविध संशोधन संस्था यांच्यातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, संशोधक भाग घेतात. हा दिवस साजरा करायला सुरुवात झाली, ती १९८६ सालापासून.

 • साहित्यातील कोलंबस!

  On 27th Feb 2020, Children Magazine

  ज्यांच्या नावाचा एक तारा अथांग तारांगणात अक्षय विराजमान आहे असं एक

  आदरणीय नाव - कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज. अर्थात –‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार प्राप्त विष्णू वामन शिरवाडकर. जनमानसातले तात्यासाहेब! कवी, साहित्यिक अनेक असतात; पण ज्यांचे शब्द समाजाला जगण्याची प्रेरणा देतात; काळोखात ठेच लागल्यानंतर फुंकर घालतात व पुढील वाटचालीसाठी प्रकाश देतात, असे साहित्यिक विरळा असतात. आपले वि.वा.शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे शब्दप्रभू.