गॅलरी | बहुरंगी बहर स्पर्धा – २०१९

1 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजितबहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९
2 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९
3 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९
4 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९च्या बक्षीस वितरणाचे फोटो
5 / 21
IPH आणि 'वयम्' बहुरंगी बहर स्पर्धेचा आनंद घेणारी मुलं
6 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१६ मधील मुली
7 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९चा आनंद लुटताना पालक
8 / 21
‘वयम्’ - प्रकाशक बापट बक्षीस समारंभच्या वेळी
9 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९
10 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा बक्षीस वितारणावेळी डॉ. विवेक सावंत
11 / 21
बहुरंगी बहर २०१९ बक्षीस समारंभ
12 / 21
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९ बक्षीस समारंभ
13 / 21
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९ बक्षीस विजेता
14 / 21
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९ बक्षीस विजेतांचे छायाचित्र
15 / 21
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९ मुलींचे विजेत्यांची छायाचित्र
16 / 21
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९ विजेत्यांचे मुलांचे छायाचित्र
17 / 21
चिन्मयी सुमित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९
18 / 21
IPH चे मनोविकास तज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णींसोबत आधीच्या तीन वर्षांतील बहुरंगी बहरमधील स्वयंसेवक मुले
19 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९च्या अंतिम फेरीत मुलाखत देताना
20 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९च्या अंतिम फेरीत मुलाखत देताना सई
21 / 21
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१९च्या अंतिम फेरीत आपल्या अभिनयाचा टास्क पूर्ण करताना सुमुखी

Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019
Bahurangi Bahar 2019