गॅलरी | बहुरंगी बहर स्पर्धा – २०१८

1 / 18
IPH  आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८
2 / 18
IPH आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८
3 / 18
4 / 18
IPH  आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८च्या स्पर्धेत मुले आपल्या शहराचे प्रतिनिधित्व करताना
5 / 18
बहुरंगी बहर स्पर्धा तील मुले आपल्या शहराचे नाव दाखवतांना २०१८
6 / 18
IPH  आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८ मधील तिसऱ्या फेरीपर्यंत पोहोचलेली मुले
7 / 18
बहुरंगी बहर २०१८ स्पर्धातील मुले पत्रक  दाखवताना
8 / 18
बहुरंगी बहर २०१८ स्पर्धातील मुले शहरांचे नाव दाखवताना
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
IPH  आणि 'वयम्' आयोजित बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८ मधील विजेती मुलं
15 / 18
बहुरंगी बहर स्पर्धा २०१८ विजयते मुले स्टेजवर
16 / 18
बहुरंगी बहर स्पर्धाची विजते मुले २०१८
17 / 18
बहुरंगी बहर स्पर्धाची विजते मुले स्टेजवर
18 / 18

Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018
Bahurangi Bahar 2018