‘वयम्’- मराठी मासिक संपर्क क्र. ०२२-२५९८६२७० / ७१ / ७२ / ७३. आजच सभासद व्हा.

संपर्क


इमेल :

info@wayam.in | wayam.magazine@gmail.com End

फोन क्र :

०२२ - २५९८६२७० / ७१ / ७२ / ७३ End

पत्र व्यवहाराचा पत्ता :

‘वयम’ लॅबइंडिया, वंदना को.ऑ.हौ. सोसायटी, ३ रा मजला, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, वंदना सिनेमाजवळ, ठाणे ४००६०२.


The message was successfully sent


आम्ही सोशल मीडिया वर आहोत, आमच्याशी कनेक्ट व्हा !

Subscription Form Cta
आत्ता सभासद व्हा