• सोन्याचा हार - लहान मुलांसाठी सुंदर गोष्ट

  By Wayam Magazine, On 12th April 2021, Children Magazine

  कलीमुद्दीन धावतधावतच असदखानाच्या दिवाणखान्यात शिरले. त्यांना पाहताच असदखान म्हणाला, “ आप आ गये कलीमुद्दीनसाहब?”

  “कैसे नही आते! आपका बुलावाही ऐसा था. मगर इतनी जल्दी क्या निकल पडी?ʼ”

  “सांगतो, सांगतो. इतरांनाही येऊ द्या.ʼ”

  बघता बघता इतरही सर्व जण आले. असदखानाचं सगळं कोंडाळंच जमलं. असदखान म्हणजे एक प्रस्थच होतं. बेगमसाहिबांचा भाऊ. बादशहानं बिरबलाचं उगीचच स्तोम माजवून ठेवलं आहे, असा असदखानाचा पक्का समज होता. त्याचा पाणउतारा कऱण्याची संधीच तो पाहत असे. आणि एकदा का तो बादशहाच्या मर्जीतून उतरला की मग त्याची जागा आपल्यालाच मिळणार, याची त्याला खात्री होती. बेगमसाहिबांनीच त्याला तसं वचन दिलं होतं. पण आजवर बिरबल त्यांना पुरून उरला होता. त्यामुळे असदखान आणि त्याचे टोळभैरव दोस्त नवनवी कारस्थानं रचत असत.

  “मैने आपको इतनी जल्दीसे बुलाया इसकी वजह है. बिरबलको खुले आम नंगा करनेकी एक तरकीब मैने सोची है”

  “ नंगा?ʼ”

  “अरे, नही नही, नंगा मतलब बिल्कुल नंगा. अंगावर एक कपडा असणार नाही. आणि भल्या बाजारातून ओरडत जाईल तो, अशीच युक्ती आहे माझ्याकडे.ʼ” गालातल्या गालात हसत आणि मिशांना पीळ देत असदखान म्हणाला, “सुनो, कलही मैने एक कहानी पढी. वहां तुर्कीके पडोस मे ग्रीस नामका एक देश है. तिथं सिरॅक्यूस नावाची एक नगरी आहे. हायरो नावाचा एक राजा तिथं होता. त्याच्या दरबारात या बिरबलासारखाच एक खुदको होशियार समझनेवाला शक्स था. आर्किमिडिज नाम था उसका. तर त्या राजानं एक सोन्याचा हार बनवला. त्याला मंदिरात तो नजराणा द्यायचा होता. हार तो एकदम बढिया बना. पण राजाला शंका आली की ती बनवणार्‍या कारागीरानं काही हेराफेरी केली होती. उसमे सौ टका सोना नही था. कुछ मिलावट थी. चांदीकी या पितलकी या और किसीकी. तर त्यानं त्या आर्कमिडीजला बोलावून सांगितलं की तो हार शुद्ध आहे की त्यात भेसळ आहे ते शोधून काढ. मात्र तो हार इतका बहारदार बना था की त्याची मोडतोड होता कामा नये. त्याच्यावर कोणतंही तेजाब टाकून त्याची परीक्षा घ्यायची नाही.” ʼ

  ʻ” यह कैसे मुमकीन है?ʼ”

  ʻ “क्यूं नही? वह आर्कमिडिजको अपने होशियारीका गर्व जो था! म्हणून तर राजानं त्यालाच घातला होता तो सवाल. आर्कमिडीज गेला आणि घरी जाऊन त्यानं घुसलखान्यात हौदामध्ये पाणी भरलं. नंतर कपडे काढून तो त्या हौदात शिरला. त्यात बसता बसता त्यातलं पाणी बाहेर सांडलं. त्या बरोबर त्या हाराची शुद्धता शोधण्याची तरकीब त्याला सापडली आणि मग तो तसाच हौदातून उतरून नंगाच राजाकडे धावत सुटला. अंगावरून पाणी निथळतंय, कपड्यांची शुद्ध नाही असाच तो धावत सुटला. दरबारात पोचला.’ ʼ

  ʻ “वह तो ठीक है. उसकी बेइज्जती हुई होगी. मगर इसका और बिरबलका क्या ताल्लुक?”ʼ नेहमीप्रमाणे अमजदअलींनी विचारलं. त्यांच्याकडे एक तुच्छतेचा कटाक्ष टाकत असदखान सांगू लागला, “आप कभी नही समझेंगे. अरे आपण बादशहाला बेगमसाठी असाच एक हार बनवून घ्यायला सांगायचं. आणि तो आला की त्यात भेसळ आहे, तो कारागीर नमकहराम आहे, असा आरडाओरडा करायचा. बादशहाला सांगून बिरबलाला त्याची शुद्धता तपासायला सांगायची. त्यासाठी मग बिरबल हौदात शिरला की त्यालाही आर्कमिडीजचा तोडगा सापडेल आणि तोही त्याच्यासारखा नंगाच धावत धावत दरबारात येईल. तसा तो आला की आपण त्याची फजिती करायची. बिरबल पागल झालाय हे बादशहाला पटवून द्यायला मग किती वेळ लागेल?ʼ”

  ʻ”सुभानल्ला! खाँसाहब आपका दिमाखभी बडा तेज चलता है. यह तो बिरबलभी कभी नही सोच सकता.ʼ” सगळ्यांनी असदखानाचं अभिनंदन करत एकच जल्लोष केला.

  पुढचं सगळं असदखानानं योजल्याप्रमाणेच घडायला सुरुवात झाली. असदखानानं आपल्या बहिणीला पटवलं. बर्‍याच दिवसात बादशहानं तिला काही तोहफा दिला नाही याची याद करून दिली. बादशहाचं प्रेम जरा पातळ व्हायला लागलंय की काय अशी शंका त्यानं व्यक्त केली. तो भुंगा बेगमसाहिबाँच्या डोक्यात गुणगुणायला लागला. त्यांनी बादशहाकडे हट्ट धरला, सोन्याचा एक दिमाखदार हार आपल्याला पाहिजे, असं त्यांनी बादशहाला निक्षून सांगितलं. त्यात बेगमची सालगिराहही जवळ आली होती. ती संधी साधून तिला खूष करावं असं बादशहालाही वाटलं. त्यानं नेहमीप्रमाणे बिरबलाचा सल्ला घेतला. त्यानंही तो विचार उचलून धरला. पण ही मागणी मलिका-ए-आलमनी असदखानाच्या सूचनेवरून केलीय, हे समजताच तो जरा सावध झाला. असदखानाच्या टोळभैरवांचा हा काहीतरी नवा डाव असावा असा संशय त्याला आला.

  झालं. बादशहाचा हुकूम सुटला. एकच धावपळ उडाली. शहरातले उत्तमोत्तम कारागीर तो हार बनवण्याची संधी आपल्यालाच मिळावी, यासाठी धडपडू लागले. पण ते कंत्राट मिळालं बिरबलानं आणलेल्या एका सोनाराला. चांगला ८०० ग्रॅम सोन्याचा हार तयार होऊ लागला.

  हार तयार झाला. दरबारात तो पेश झाला. पाहताक्षणी सगळा दरबार उठून उभा राहिला. आजवर तसा दागिना कोणी पाहिला नव्हता. त्याच्या झगमगाटानं सगळे जण भारावून गेले होते. कोणाच्याही तोंडून शब्द फुटत नव्हता. “ सुभानल्ला! सुभानल्ला!ʼ” हातात घेतलेल्या त्या हारावरची नजर ढळू न देता बादशहा म्हणाला, “क्यौं बिरबल, कैसी लग रही है यह चीज?ʼ” “क्या कहे हुजूर! आकाशातली नक्षत्रं गुंफूनच तो तयार केला गेलाय असं वाटतं. मलिका-ए-आलमना खूप शोभून दिसेल, जहाँपनाह.ʼ”

  “गुस्ताखी माफ, खाविंद.”ʼ बिरबलानं हाराची स्तुती केल्याचं ऐकून हाच तो क्षण असं मानून असदखानानं बोलायला सुरुवात केली- “बिरबलसाहब ठीकही फर्मा रहे है. जन्नतसे लाई हुई चीजही लग रही है. मगर मुझे थोडा शक है. कही इसमे कुछ मिलावट तो नही? कहीं ऐसा न हो जाये के मलिका-ए-आलमने इसे पहननेके बादही उसका पता चले...” ʼ “कहना क्या चाहते है आप असदमियाँ?”ʼ थोडंफार चमकून बादशहानं विचारलं.

  ʻ “हो सकती है...”ʼ असदखानाच्या टोळक्यानं गलका केला. बादशहालाही ते पटल्यासारखं वाटलं. तरीही त्यानं बिरबलाला विचारलंच, “तुम्हारी क्या राय है, बिरबल?ʼ”

  “मलाही असदखानांचं म्हणणं पटतंय, हुजूर.”ʼ

  “तो फिर तय हुआ खाविंद. और यह जाचपडताल बिरबलसाहबके सिवा और कोई भला कर भी कैसे करेगा!ʼ”

  बादशहानंही ती सूचना उचलून धरली. आणि बिरबलालाच त्या हाराची शुद्धता पडताळून पाहायला सांगितलं.

  आपल्याला कोंडीत पकडण्यासाठी असदखानानं ही चाल रचली आहे याची आता बिरबलाला खात्रीच पटली. पण बादशहाला नाही म्हणणंही अशक्य होतं. त्यानं एका आठवड्याची सवड मागून घेतली. आठवडा उलटला. सगळे दरबारी लवकरच हजर झाले. सर्वांनाच आता बिरबल काय करतो याची उत्सुकता होती. बिरबल आला. पूर्ण पोशाखानिशी. बरोबर त्यानं तो हार बनवणार्‍या सोनारालाही आणलं होतं. बादशहाला कुर्निसात करून बिरबलानं आपल्या सेवकांना खूण केली. त्या बरोबर त्यांनी एक तराजू, एक लाकडाचा मोठा ठोकळा, लोखंडाचा लहान ठोकळा, सोन्याचा तो हार, एक सोन्याची वीट, पाण्याचा एक छोटासा काचेचा हौद आणि अर्थात बादलीतून पाणी आणून तिथं ठेवलं. बादशहा ते पाहून चकित झाला. त्यानं विचारलं, “बिरबल, यह क्या मजाक है?ʼ”

  “मजाक नाही, खाविंद, हाराची जाचपडताल सर्व दरबाराच्या समक्षच करण्यासाठी हा सारा इंतजाम केला आहे. आता बघा हे दोन ठोकळे, एक लाकडाचा आणि एक लोखंडाचा. आपण त्यांचं वजन करूया.” “असं म्हणत त्यानं ते ठोकळे तराजूच्या दोन पारड्यांमध्ये घातले. तराजूनं जराशी वरखाली हालचाल केली पण मग तो जमिनीला समांतर असा स्थिर राहिला. कोणतंही पारडं वर नाही की खाली नाही.”

  “परवरदिगार, या दोन्ही ठोकळ्यांचं वजन सारखंच आहे, तरीही त्यांचं आकारमान मात्र वेगळं आहे. लाकडाचा ठोकळा कितीतरी मोठा आहे. कारण त्यांचं वजन सारखंच असलं तरी घनता मात्र निरनिराळी आहे. लाकडाची कमी आहे म्हणून त्याचं आकारमान जास्ती आहे. आता हे दोन्ही ठोकळे आपण पाण्यात बुडवुया.” ʼ

  त्यानं परत खूण करताच सेवकांनी त्या काचेच्या हौदात पाणी भरलं. बिरबलानं ते ठोकळे त्या पाण्यात सोडले. लोखंडाचा ठोकळा तत्क्षणीच तळाला गेला. लाकडाचा मात्र तरंगत राहिला.

  ʻ “हायरो राजानं सोन्याच्या मुकुटाची आता मला सांगण्यात आली आहे तशीच परीक्षा घेण्यासाठी जेव्हा आर्किमिडिजला सांगितलं तेव्हा तो स्वतः स्नानासाठी हौदात बसल्यानंतर पाणी हौदाबाहेर पडलं. ते पाहून त्याला निसर्गाच्या या तत्त्वाची ओळख पटली आणि तो तसाच नंगा धावत धावत दरबारात हजर झाला. मला तसं करण्याची गरज भासली नाही कारण त्याच आर्किमिडिजनं सांगितलेल्या तत्त्वाचा मी अभ्यास केलाय. जेव्हा कोणतीही वस्तू पाण्यात ठेवली जाते तेव्हा ती त्यातलं काही पाणी बाजूला सारते. किती पाणी बाजूला सारलं जातं हे त्या वस्तूच्या घनतेवर ठरतं. दोन वस्तूंचं वजन सारखंच असलं तरी घनता सारखीच असेल असं नाही. त्यामुळं बाजूला सारलेल्या पाण्याचं वजनही वेगवेगळं असेल. त्या वजनाच्या प्रमाणात मग ते पाणी त्या वस्तूला वर ढकलणारं बल ठरवतं. त्यानुसार मग पाण्यातलं त्या वस्तूचं वजन ठरतं.

  हा हार तयार करणारे हे कुशल सोनारमहाशय इथं आले आहेत. त्यांनी या हाराच्या वजनाइतकंच वजन असलेली ही सोन्याची वीटही आणली आहे. आपण तो हार आणि ती वीट या तराजूनं तोलून त्यांची वजनं खरोखरीच सारखी आहेत हे पाहूनच घेऊया.” ʼ

  बोलताबोलता बिरबलानं तो हार आणि ती वीट तराजूत घातलीही. तराजू समतोल राहिला. दोन्हींच वजन एकसारखंच असल्याचं स्पष्ट झालं. “आता समजा हा हार तयार करताना त्यात मिलावट असेल तर मग हाराची घनता आणि शुद्ध सोन्याची घनता सारखी असणार नाही. त्यानुसार मग पाण्यात धरलेल्या तराजूची पारडी एकाच पातळीत राहणार नाही. जर ती कमी असेल तर हाराचं पारडं वर जाईल.ʼ”

  पुढं होत बिरबलानं तो तराजू हौदातल्या पाण्यात बुडवला. थोडा वेळ पारडी तशीच एकाच पातळीत राहिली. पण थोड्याच वेळात हाराचं पारडं वर गेलं. हाराची घनता कमी असल्याचं दिसून आलं. म्हणजेच हारात मिलावट होती. “हमारा शक सही निकला. हम तो शुरूसेही कहते थे के यह बिरबलसाहबनं चुना हुआ सुनार बदमाष है, उसने जरूर मिलावट की होगी...” ʼ सगळ्या दरबारानंच पाहिलं होतं. बादशहा तर रागानं लालेलाल झाला. त्यानं त्या सोनाराला जेरबंद करण्याचा हुकूम सोडला. तो बिचारा थरथरत, गयावया करत कसाबसा उभा राहिला होता. बिरबलानंच त्याला पकडण्यासाठी येणार्‍या सैनिकांना थोपवत त्याला धीर दिला. “जहाँपनाह, गुन्हेगाराला जरूर सजा मिळायला हवी. सक्त सजा मिळायला हवी. पण आपण तसा निवाडा करण्यापूर्वी या सोनाराचं म्हणणं ऐकून तर घ्यायला हवं.”

  सोनार घाबरत बोलू लागला- “खाविंद, हार बनवताना सोन्याची तार तयार करावी लागते. मग अशा तारांना वाकवत त्यांची गुंफण करावी लागते. शुद्ध सोन्याची तार तशी नरम असते. ती सहज वाकते पण तितकीच सहज ती तुटते. ती तुटू नये, ताठच राहावी म्हणून मग तिचा नरमपणा कमी करावा लागतो. त्यासाठी आम्ही त्यात थोडं तांबं मिसळतो. त्यामुळं सोन्याची झळाळी कमी होत नाही. उलट त्याच्यावर एक हवीहवीशी वाटणारी तांबूस छटा चढते. हा हार बनवण्यासाठी अतिशय तलम बारीक तारा बनवायच्या होत्या. म्हणूनच आम्ही त्यात थोडं तांबं मिसळलं. तसं केलं नसतं तर त्या तारा हलक्याशा धक्क्यानंही तुटल्या असत्या. हार बिघडला असता. माफी असावी हुजूर.ʼ” “हुजूर या सोनाराचं म्हणणं खरंच आहे. मी अनेक सोनारांना विचारून त्याची खात्री करून घेतली आहे. तरीही पटत नसेल तर असदमियाँनी त्यांच्या गळ्यातला तो सोन्याचा कंठा द्यावा. त्यातही अशी मिलावट आहे की नाही हेही तपासून पाहूया.”ʼ

  आपलीच युक्ती आपल्याच गळ्याशी आल्याचं पाहून असदखानाचं धाबं दणाणलं. गळ्यातला कंठा हातात घट्ट पकडून ठेवत तो कसंबसं म्हणाला, “नही, नही, उसकी कोई जरूरत नही. हमारा बिरबलसाहबके कहनेपर पूरा भरौसा है. यह हार बढियाही है और उसे बढिया बनानेके लियेही यह मिलावट की गयी है.” ʼ

  बादशहानंच खजान्चीला बोलावून त्या सोनाराला त्याचा मेहनताना आणि वर बक्षिसी म्हणून शंभर मोहरा देण्याचा हुकूम दिला. सगळा दरबार बिरबलाच्या हुशारीचं कौतुक करत पांगू लागला.

  असदखानाचा कंपू मात्र त्या तराजूच्या पाण्यातल्या पडलेल्या पारड्यासारखा पडेल चेहरा करत नवं कोणतं कारस्थान करावं, या विचारात बसून राहिला.

  -डॉ. बाळ फोंडके

 • हिरवाईत लपलेली रंगीत दुनिया

  On 24th July 2020, Children Magazine

  पाऊस पडला की अगदी आठवड्याभरातच आपल्या आजूबाजूचं चित्र हिरवंगार होतं. कवी ना. धों. महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा!’ मग हे सृष्टी लावण्य खुलतं कसं? हे समजून घेऊया जिल्पा निजसुरे यांच्या लेखातून!'वयम्' मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचा आणि तुम्ही काय काय नवीन पाहिलंत ते जरूर कळवा-

 • रात्री उडणारे ‘पतंग'

  On 21st July 2020, Children Magazine

  दि.१८ ते २६ जुलै हा आठवडा भारतात National Moth week म्हणून साजरा होत आहे. फुलपाखरांचे चुलतभाऊ म्हणता येतील अशा पतंगांच्या जगाची आम्हांला ( मी आणि युवराज गुर्जर Yuwaraj Gurjar) ओळख झाली, ती येऊरला अचानक दिसलेल्या अॅटलास मॉथ मुळे. डॉ. अरूण जोशी आणि आयझॅक किहीमकर Isaac Kehimkar हे आमचे सुरुवातीचे मार्गदर्शक. जानेवारी २०१५ मध्ये 'वयम्' मासिकासाठी संपादिका शुभदा चौकर यांनी मला संक्रांत विशेषांकात 'पतंगां'वर लेख लिहायला सांगितला, तो लेख म्हणजे- ‘रात्री उडणारे पतंग’. ‘राष्ट्रीय 'पतंग' महोत्सव २०२०’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाचकांसाठी आम्ही शेअर करतोय

 • खमंग सुगंध मातीचा!

  On 17th July 2020, Children Magazine

  गंध आणि आठवणी याचं एक छान नातं आहे. हा गंध बसल्याजागी आपल्याला स्थळ-काळ कोणत्याही मर्यादेशिवाय कुठेही घेऊन जातो. आठवा बघू तुम्हाला जुन्या आठवणी करून देणारे वेगवेगळे गंध! एक गंध तर सगळ्या मुला-माणसांना धुंद करतो तो म्हणजे पहिल्या पावसानंतर पसरणारा मातीचा गंध... त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी वाचू या पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शरद काळे यांचा लेख! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आज या नव्या माध्यमात प्रसिद्ध करत आहोत.

  पहिल्या पावसात भिजताना मातीचा सुवास अनुभवलाय तुम्ही? त्याला म्हणतात मृद्गंध. मृदा म्हणजे माती. मातीच्या हा गंध छान खमंग असतो.

 • थेंबू आला भेटीला

  On 14th July 2020, Children Magazine

  गेले काही दिवस पावसाने जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रात हजेरी लावून सगळं वातावरण गारेगार केलंय. पण पाऊस नक्की पडतो तरी कसा? आपल्याला सांगतोय थेंबू! हो हो थेंबू ! थेंबूची ही छानशी गोष्ट. या थेंबूला आपल्यासाठी बोलका केलाय ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके यांनी! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख खास बाल-किशोरांना वाचायला पाठवत आहोत.

  मित्रांनो, मी आलोSSS मी... पावसाचा थेंब!

 • पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

  On 7th July 2020, Children Magazine

  काय, नवीन पाठ्यपुस्तकं पाहिलीत का? शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की पाठ्यपुस्तकं पाहायची ओढ लागते ना? यंदा तर अजून शाळा सुरू नाही झाल्या, पण पाठ्यपुस्तकं मात्र वेळेत आली. पाठ्यपुस्तक या प्रकारचा शोध कधी, कुणी लावला, पहिलं पाठ्यपुस्तक कधी प्रसिद्ध झालं, माहितीये?... 'वयम्' मासिकाच्या जुलै 2014 अंकात प्रसिद्ध झालेला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांचा हा लेख आज मुद्दाम तुम्हाला वाचायला देत आहोत.

  'नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा' हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी 'नवं पुस्तक' म्हणजे 'पाठ्यपुस्तक'च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन साक्षर झालेल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सर्वाधिक महत्वाचं स्थान असलेली पुस्तकं म्हणजे पाठ्यपुस्तकं!

 • ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!'

  On 4th July 2020, Children Magazine

  यंदा करोनाच्या काळात सर्वत्र ताळेबंदी असूनही SSC बोर्डाची पाठ्यपुस्तके वेळेत तयार झाली. ती वेबसाइटवर आली. काही मुलांच्या हातातही आली. पाठ्यपुस्तक हे शालेय अभ्यास शिकण्याचं महत्त्वाचं माध्यम! पाठ्यपुस्तकं कोण, कशी तयार करतं? जाणून घेऊया? ‘वयम्’ मासिकाच्या जुलै 2014च्या अंकातला लेख आहे हा! ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!' “स्थायू, द्रव आणि वायू अशा पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. पेटलेली मेणबत्ती स्थायू अवस्थेत असते, तिच्यापासून ओघळणारे मेण द्रव अवस्थेत, तर ज्योतीतील जळणारे मेण वायू अवस्थेत असते…’

 • ‘वयम्’च्या अनुभव लेख उपक्रमावर आधारित शैक्षणिक लेख, आज 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संपदकीय पानावर

  On 19th June 2020, Children Magazine

  पाठ घेण्यापेक्षा पाठबळ द्या !

  सध्या मुलांच्या शाळा निदान ऑनलाइन पद्धतीने सुरू व्हाव्या, असा अट्टहासी सूर आळवला जात आहे. करोना-काळात जणू मुलांचे शिक्षण थबकले आहे आणि शिक्षण-विरहित पोकळीत ती जगत आहेत, अशी चिंता काहींना वाटत आहे. खरोखरच अशी स्थिती आहे का? प्रत्यक्ष शाळा बंद असली तरी मुलांचे शिकणे बंद पडले आहे का? या काळात अनेक मुलांनी नव्या क्षमता कमावल्या, नवी कौशल्ये आत्मसात केली, त्यांना नव्या जाणिवा झाल्या- ही शक्यता आपण लक्षात का घेत नाही?

  येनकेन प्रकारे शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील पाठ मुलांसमोर सादर केले तरच शिक्षण होते, या गृहीतकापलीकडे आपण शिक्षणाचा विचार केला तर नव्या शक्यता लक्षात येऊ शकतात. अगदी पाठ्यपुस्तक या महत्त्वाच्या व मूलभूत शिक्षण-साधनाला प्रमाण मानूनही मुलांना शिकण्यासाठी चालना देण्याच्या अनेक नव्या शक्यता आपण या काळात आजमावू शकतो.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 16

  On 12th June 2020, Children Magazine

  तीव्र संवेदनशीलता

  नवनवीन पदार्थ खायला कुणाला आवडत नाही? मुलांना तर वेगवेगळं, चटकदार खायला हवच असतं ना! मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आपण गरजा आणि चैन यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे, याची जाणीव या मुलांनाही लख्खकन् झाली! मुलांची संवेदनशीलता किती तीव्र आहे बघा!! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 16.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 8th June 2020, Children Magazine

  संयमाची रुजवण

  मुलांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते मिळण्याची सवय बहुतांश घरांतून लागलेली असते. लॉकडाउनमुळे त्यांना जाणीव झाली की, आपल्याला जे जे हवेसे वाटतेय ते आत्ता मिळू शकणार नाही. आहे त्यात समाधान मिळवावे लागेल. कौतुक हे, की मुलांनी हाही धडा आनंदाने आत्मसात केला या काळात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 15.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 2nd June 2020, Children Magazine

  शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  “आजच्या पिढीला शिस्त नाही,” असा आरोप मोठी माणसं अनेकदा करतात. हा आरोप सपशेल खोटा पाडलेली अनेक मुलं भेटली आम्हांला... अर्थात त्यांच्या पत्रांतून! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा, या मुलांनी गेल्या दोन महिन्यांत किती गोष्टी करून पाहिल्या... त्याही अगदी शिस्तीत! कोण म्हणू धजेल की आजची मुलं बेशिस्त आहेत?

  आज वाचा भाग- 14.

 • बेगमीचा काळ !

  On 27th May 2020, Children Magazine

  बेगमीचा काळ !

  करोना सुट्टीच्या काळात बच्चे कंपनी पापड, शेवया असे बेगमीचे पदार्थही बनवू लागली. मुळात बेगमी म्हणजे काय, ती का करायची, हे या काळाने शिकवले त्यांना! आणि घरच्यांशी मनसोक्त गप्पा मारण्यातून त्यांना कितीतरी नव्या जाणिवा झाल्या... हीही बेगमीच, त्यांना पुढच्या आयुष्यात पुरेल अशी!!

  …‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात एव्हाना शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 13.

 • घरोघरी छोटे शेफ!

  On 22nd May 2020, Children Magazine

  घरोघरी छोटे शेफ!

  स्वयंपाकघर ही एक महत्त्वाची प्रयोगशाळा. पण व्यग्रतेमुळे मुलांना या घरच्या शाळेत वावरायला वेळही नसतो आणि वावही नसतो. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे मुलांचे पाय स्वयंपाकघरात खेचले गेले. लुडबूड करता करता ही मुले किचन चॅम्पियन झाली की! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात जी शेकडो मुले लिहिती झाली, त्यांतील अनेकांनी त्यांच्या ‘शेफ’गिरीबद्दल लिहिलंय!

  आज वाचा भाग- 12.

 • निवांत काळातील निरीक्षण

  On 20th May 2020, Children Magazine

  एरव्ही दुर्मीळ असलेला वेळ मिळाल्यावर मुलं बारीक निरीक्षण करतात. अनोखे अनुभव मनापासून उपभोगतात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. आज वाचा भाग- 11.

 • बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन

  On 19th May 2020, Children Magazine

  बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन
  श्री. हेमंत मोने

  शुक्रवार दि. 22 मे 20 रोजी सायंकाळी पश्चिमेकडे बुध आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे एकमेकांजवळ दर्शन होईल. त्या दिवशी संध्याकाळी 7.10 वा. सूर्यास्त होईल.शुक्र खूपच तेजस्वी असल्यामुळे सुर्यास्तानंतर 5—10 मिनिटांतच दिसू लागेल. त्यानंतर 7.35 चे सुमारास संधिप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल आणि मग शुक्राच्या डाव्या हातास (दक्षिणेस ) सुमारे एक अंशावर बुध ग्रह व्यवस्थित दिसेल. या दोन ग्रहांची युती मृग नक्षत्रात होत आहे.मृगातील काक्षी (Betalguse ) हा लाल तारा, सारथी तारका पुंजातील अग्नी (Elnath) व रोहिणी (Aldeberan) यांच्या त्रिकोणात शुक्र आणि बुधाचा मुक्काम असेल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 10

  On 15th May 2020, Children Magazine

  विस्मृतीतील कलांची ओढ !

  मोकळा वेळ ही पर्वणी वाटलीये मुलांना. शाळा, होमवर्क, ट्यूशन क्लास यांनी गच्च झालेल्या दिवसांत मुलांना छंद जोपासायला वेळच मिळत नाही. भरतकाम, शिवणकाम, बागकाम या कला तर फार मागे पडतात. करोनाच्या सुट्टीत काही मुले या विस्मृतीतील कलांकडे वळली. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमामुळे ही मुले लिहिती झाली. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 10.

 • तीन ग्रहांचे दर्शन

  On 12th May 2020, Children Magazine

  ‘वयम’ वाचकांनो, पहाटे उठून जरा आकाशात बघा. गुरु, शनी व मंगळ सध्या आपल्याला सहजपणे दर्शन देत आहेत. पहाटे 5 चे सुमारास एकाच वेळी आकाशात तीन ग्रहांचे सुंदर दर्शन होते आहे. त्यासाठी द्विनेत्री, दुर्बिण अशा कोणत्याही साधनाची जरुरी नाही. आपले डोळे त्यासाठी समर्थ आहेत. आता हे ग्रह कसे पहायचे ते सांगतो. पहाटे 5 ते 5.30 ही वेळ सर्वात उत्तम. दक्षीणेकडे तोंड करा. तुमच्या उजव्या हाताकडून डाव्या हाताकडे (पश्चिमेक्डून पूर्वेकडे ) क्रमाने गुरु, शनी व मंगळ यांचे दर्शन होईल. गुरु या तिघांमध्ये तेजस्वी आहे. गुरु—शनी एकाच नजरेत येतात. या दोघांपासून मंगळ डाव्या हातास (पूर्वेकडे) थोडा दूर आहे. मंगळवाऱ दि. 12 ते शनिवार दि.16 पर्यंत निरीक्षण केल्यास आकाश दर्शनाबरोबरच चंद्राचे सरकणेही लक्षात येईल. या काळात ग्रहांच्या स्थितीत लक्षात येण्यासारखा कोणताच बदल होणार नाही. मंगळवाऱ दि. 12 च्या पहाटे चंद्राजवळ गुरु व शनी सहज ओळखता येतील. बुधवार दि. 13 रोजी चंद्र शनीच्या जवळ पोहोचलेला असेल. गुरुवार दि.15 रोजी चंद्र मंगळाला भेटेल. शुक्रवार दि. १६ रोजी चंद्राच्या रेषेत उजवीकडे (पश्चिमेस) अनुक्रमे मंगळ, शनी आणि गुरु यांचे सुरम्य दर्शन होईल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 8

  On 7th May 2020, Children Magazine

  घरच्या घरी, कित्तीतरी! घरी असतानाही खूप काही शिकता येतं, याचे धडे या काळाने मुलांना दिले. मुलांनी घराची प्रयोगशाळा केली आणि पापड, केकपासून सॅनिटायझरपर्यंत काय काय करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमातील भाग 8 मध्ये मुलांच्या मनमुराद प्रयोगांबद्दल वाचा. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 7

  On 5th May 2020, Children Magazine

  मदत घेण्याची कला!

  अचानक भरपूर वेळ मिळाल्यावर तो कारणी लावण्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची हे, ही मुलं न शिकवता शिकली. आपले शिक्षक, आजी-आजोबा, दादा-ताई, शिबिर किंवा क्लब चालवणारी त्यांच्या जिव्हाळ्याची व्यक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा हात धरून त्यांनी नवं काहीतरी करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 6

  On 30th April 2020, Children Magazine

  मुलं वाचत नाहीत.. त्यांना अभ्यास नकोसा वाटतो... ही गृहितकं चुकीची आहेत. निदान ‘वयम्’ मासिकाशी निगडित असलेली मुलं तरी छान वाचतात, स्वतः स्वतःला हवं ते आवडीने शिकतायत. त्यासाठी मनापासून अभ्यास करतात. संधी, वेळ आणि वाव मिळताच ही मुलं किती काय काय करताहेत, बघा! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 5

  On 28th April 2020, Children Magazine

  मुलांना एरव्ही मोकळा वेळ मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. शांत, निवांत वेळ मिळताच ही मुले किती वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, बघा. वयम् वाचक मुलांच्या अनुभव-लेख मालिकेचा हा 5वा भाग!

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 4

  On 22nd April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 3

  On 20th April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, तुम्ही ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 2

  On 14th April 2020, Children Magazine

  करोना विषाणूमुळे घरातच वेळ घालवत असताना आपण किती वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो, हे मुलांकडून समजून घेण्यासारखे आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’च्या वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहेत. सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली अशा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व-पश्चिम सीमाभागांतूनही मुलांचे अनुभव-लेख आले आहेत. या संभ्रम-काळाबद्दल वाटणारी हुरहूर, चिंता आपल्या लेखनातून ही मुलं प्रकट करत आहेत. रडत, कंटाळत न राहता त्यांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे. त्यांचे अनुभव, नव्या जाणिवा त्यांच्याच शब्दांत, पण थोडक्यात समोर ठेवणारी ही अनुभव-मालिका.. वाचताय ना?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 1

  On 9th April 2020, Children Magazine

  घरोघरीची मुले सध्या घरी आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे अचानक मिळालेली सुट्टी शिवाय सर्व कुटुंबीयही घरी, अशा या काळात मुलांनी काय नवे अनुभव घेतले, त्यांना कोणत्या नव्या जाणिवा झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी ‘वयम्’ मासिकातर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख वाचायला मिळत आहे. त्यात संभ्रम-काळाबद्दल मुलांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यात हुरहूर, काळजी, चिंता अशा भावना स्वाभाविकपणे प्रकट झाल्या असल्या तरी बहुतांश मुलांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे.

 • शंकू ते मेंदू – आपला रंगप्रवास

  On 12th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - मानवी डोळ्यांना रंग नेमके कसे ओळखता येतात, यावर आतापर्यंत बरीच संशोधने झाली आहेत. काही संशोधने चालू आहेत. त्या संशोधनांतून कितीतरी रंगतदार शोध लागले आहेत... आपल्या जीवनात रंगच नसते, सगळं काही काळं-पांढरं असतं तर किती कंटाळवाणं झालं असतं, नाही का ! नशीब, आपल्या सभोवतालीच निसर्गानेच किती रंगांची लयलूट केली आहे. सरत्या पावसाच्या संध्याकाळी आभाळात दिसणारी इंद्रधनूची कमान त्यावरील ता ना पि हि नि पा जा किंवा VIBGYOR आपण आनंदाने पाहू शकतो कारण आपले डोळे आणि त्यांना आज्ञा देणारा मेंदू !

 • नैसर्गिक रंगात रंगलो आम्ही!

  On 11th March 2020, Children Magazine

  रंग कोणाला नाही आवडत ? होळी, दहीहंडी अशा सणांवेळी आपण मोठ्या प्रमाणात रंगांशी खेळतो. पण हे रंग बनतात कसे? काही वेळा हे रंग अपायही करतात. मग कोणते रंग चांगले? वाचा मार्च २०१६ च्या ‘वयम्’ अंकातील उद्योगभेटीचा वृत्तान्त - रंगात रंग कोणता? म्हणजेच Colour colour which colour? हा खेळ आपण तुम्ही खेळलाय? हा खेळ खेळताना जो रंग आपल्याला शोधायला सांगितला आहे तो रंग शोधायला आपण आपल्या आजूबाजूला पळतो आणि तो रंग सापडला की त्याला हात लावून धरतो. तो रंग शोधेपर्यंत जो आउट होईल त्यावर राज्य येते. यावेळी निसर्गातील अनेक रंगाची जणू उजळणीच चाललेली असते.

 • रंगांची बेरीज-वजाबाकी

  On 10th March 2020, Children Magazine

  सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी गर्रकन फिरवली की, हा पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र काळाकुट्ट रंग होतो. असे का? आपल्याला रंग कसे दिसतात?.. वाचा हा लेख - “आई, असं का होतंय?” नीलने आईला ओढतच बाल्कनीत नेलं. “इथे बघ! आम्ही ही सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी बनवली. ती रंगवताना आम्ही बशीत त्या साती रंगांचे वेगवेगळे ठिपके घोटवले होते. आता ही भिंगरी गर्रकन फिरली की, हा असा मस्त पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र हा बघ असा काळाकुट्ट रंग झाला.” “असं का झालं, काकू?” नीलच्या मित्राला, अर्णवलाही, हाच प्रश्न पडला होता.

 • अग्नि-उत्सव!

  On 9th March 2020, Children Magazine

  शब्दांनाही नाती असतात. ती समजून घेण्यात मजा असते. या लेखात ‘होळी’ आणि ‘अग्नी’ या शब्दांची नातीगोती जाणून घेऊया. `होळी रे होळी पुरणाची पोळी’, `आयी होली आयी, सब रंग लायी’ या अशा ओळी वाचून गेल्या वर्षी साजऱ्या केलेल्या होळी या सणाच्या कितीतरी आठवणी मनात जाग्या झाल्या असतील ना तुमच्या ? आणि आता तुम्हाला होळी पेटल्यावर तडतडतडतड वाजत आसमंताला भिडणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा, होळीच्या गरम गरम हाळा, होळीत टाकलेल्या नारळाच्या खमंग भाजक्या खुरड्या मस्त स्वादिष्ट पुरणपोळी तुमच्या बरोबरीने काकामामांनी ठोकलेल्या आरोळ्या आणि मारलेल्या बोंबा आणि दुसऱ्या दिवशी होळीच्या रंगांनी रंगवलेली बाळगोपाळ दोस्त मंडळी.

 • प्राण्या तुझा रंग कसा ?

  On 4th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - प्राण्या-पक्ष्यांचे रंग किती वेगवेगळे असतात ना? रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो) छान गुलाबी का? मोराचा मूळ रंग म्हणे तपकिरी असतो पण आपल्याला तर तो मोरपिशी दिसतो... असे का?
  प्राण्या तुझा रंग कसा ? आणि प्राण्या तो असा का ? या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याला शोधताना या पृथ्वीवर असणाऱ्या विविध सजीवसृष्टीत निसर्गाने किती विचारपूर्वक रंगांची उधळण केली आहे, ते लक्षात येते. प्राण्यांच्या अंगावर दिसणारे रंग हे त्यांच्या कातडीत, केसात, लवेमध्ये किंवा पिसांत असणाऱ्या रंगद्रव्यामुळे दिसतात.

 • रंगांची ओळख

  On 3rd March 2020, Children Magazine

  इंट्रो- आपण रंग कसे काय ओळखू शकतो? आपल्या शरीरात अशी कोणती यंत्रणा आहे, जी आपल्याला रंग ओळखायला मदत करते? रंग ओळखणे ही काही सोपी क्रिया नाही. नीट समजून घ्या हं. या शास्त्रज्ञ काकानी आपल्याला खूप सोपं करून सांगितलय हे विज्ञान. आपल्याला रंग कसे शिकवले जातात? तर हिरवा रंग गवताचा. म्हणजे तर गवत ज्या रंगाचं असतं तो हिरवा. पण मग पोपटाचाही हिरवाच कसा, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. कारण त्या दोन रंगांमध्ये फरक असतो. तेव्हा रंगांची ओळख पटायची तर त्या रंगांचा अनुभव त्याला घ्यावा लागतो. आपल्या डोळ्यांनी तो रंग पाहिल्याशिवाय त्याची ओळख पटणं तसं कठिणच आहे.

 • सत्याचा शोध

  On 28th Feb 2020, Children Magazine

  मित्रांनो, आपल्या सार्‍या भारतीयांसाठी फेब्रुवारी महिना हा महत्त्वाचा आहे. याचं कारण याच महिन्याच्या २८ तारखेला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' देशभर साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी त्या दिवशीचं म्हणून एक घोषवाक्य जाहीर केलं जातं आणि त्या दिवशी देशभर होणारे कार्यक्रम त्या घोषवाक्याच्या अनुषंगानं केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, विविध संशोधन संस्था यांच्यातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, संशोधक भाग घेतात. हा दिवस साजरा करायला सुरुवात झाली, ती १९८६ सालापासून.

 • साहित्यातील कोलंबस!

  On 27th Feb 2020, Children Magazine

  ज्यांच्या नावाचा एक तारा अथांग तारांगणात अक्षय विराजमान आहे असं एक

  आदरणीय नाव - कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज. अर्थात –‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार प्राप्त विष्णू वामन शिरवाडकर. जनमानसातले तात्यासाहेब! कवी, साहित्यिक अनेक असतात; पण ज्यांचे शब्द समाजाला जगण्याची प्रेरणा देतात; काळोखात ठेच लागल्यानंतर फुंकर घालतात व पुढील वाटचालीसाठी प्रकाश देतात, असे साहित्यिक विरळा असतात. आपले वि.वा.शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे शब्दप्रभू.